Naujienos

Atgal

Naujienų archyvas

Mokslo ir politikos sąveika – pagrindinė Europos jaunųjų akademijų suvažiavimo tema

2019 06 03

2019 m. gegužės 17–18 d. Helsinkyje (Suomija) Lietuvos mokslų akademijos Jaunoji akademija dalyvavo Europos jaunųjų akademijų suvažiavime. Į šį jauniesiems mokslininkams reikšmingą renginį atvyko nemažai Europos jaunųjų akademijų atstovų, taip pat Globalios jaunosios akademijos (Global Young Academy), Europos jaunosios akademijos (Young Academy of Europe), Eurodoc organizacijos atstovai.

Suvažiavime ypatingas dėmesys buvo skirtas mokslininkų ir politinių sprendimų priėmėjų bendradarbiavimui, mokslo svarbai politikoje. Vienoje susitikimo diskusijų buvo keliamas mokslininko, kaip pagalbininko priimant politinius sprendimus, vaidmuo. Diskusijoje dalyvavo Suomijos mokslų akademijų tarybos generalinė sekretorė Päivi Tikka, Europos parlamento narė Sirpa Pietikäinen. Diskusijos dalyviai sutarė, kad nors mokslininkų vykdoma misija nebūtinai sutampa su politikų veiklomis, tačiau politiniai sprendimai turėtų būti papildyti kokybišku moksliniu pagrindimu.

Susitikime taip pat buvo skirta dėmesio šiuo metu plėtojamai atvirojo mokslo (angl. open science) idėjai ir jos įtakai jaunųjų mokslininkų karjerai, taip pat diskutuota dėl esamų mokslo vertinimo kriterijų tobulinimo. Kopenhagos Aalborg universiteto prof. David Budtz Pedersen pristatė atvirojo mokslo koncepcijos įtaką šiuolaikiams, individualizuotiems mokslo vertinimo kriterijams. Diskusijoje nemažai kritikos pateikta dėl ribotų, bet iki šiol didelę įtaką turinčių mokslininkų veiklos vertinimo metodų, pagrįstų mokslinę publikaciją išleidusios leidyklos ar konkretaus žurnalo statusu, bet neįvertinant konkrečios publikacijos kokybės.  

Susitikime jaunosios akademijos taip pat kalbėjo apie gerąsias praktikas vykdant įvairias mokslo politikos, mokslo populiarinimo ir kitas veiklas. Vienoje sesijų, skirtų mokslo tarpdalykiškumui skatinti, Lietuvos mokslų akademijos Jaunosios akademijos pirmininkas Donatas Murauskas pristatė 2019 m. kovo mėn. Lietuvos mokslų akademijoje įvykusią tarptautinę tarpdalykinę diskusiją, skirtą technologijų etikos klausimams, kaip sėkmingą Jaunosios akademijos veiklos pavyzdį šioje srityje.

Susitikimas Helsinkyje baigtas diskusijomis apie galimą glaudesnį nacionalinių Europos jaunųjų akademijų bendradarbiavimą ateityje. Šis renginys – tai vienas pirmųjų bandymų kurti nuolatinius Europos jaunųjų akademijų susitikimus. Todėl labai svarbu, kad į tarptautinio bendradarbiavimo veiklą aktyviai įsitraukia bei atitinkamas iniciatyvas siūlo ir Lietuvos Jaunoji akademija.

Parengė dr. Donatas Murauskas