Naujienos

Atgal

Naujienų archyvas

Rezoliucija dėl potvynių keliamų grėsmių ir priemonių, gerinančių gyvenamosios aplinkos ir ūkinės veiklos sąlygas Nemuno deltoje

2019 07 29

Lietuvos mokslų akademija (LMA) yra pasirašiusi sutartis su dešimčia Lietuvos savivaldybių.  Viena iš savivaldybių, su kuria aktyviai bendradarbiauja LMA, yra Šilutės rajono.

 Birželio 20 d. LMA įvyko Šilutės r. savivaldybės diena LMA, kurios tema  „Racionalūs būdai bei techninės priemonės, mažinančios potvynių keliamas grėsmes bei gerinančios gyvenamosios aplinkos ir ūkinės veiklos sąlygas Nemuno deltoje“.

Šilutės r. savivaldybės meras  ir specialistai, kalbėdami posėdyje, pažymėjo, kad Šilutės ir regiono gyventojai nuolat kenčia nuo potvynių, problemų metams bėgant nemažėja, todėl norėtųsi dar labiau sutelkti jėgas su Akademija bei jos nariais  ir  kartu su mokslininkais ieškoti būdų, kaip kuo efektyviau apsisaugoti nuo gamtos stichijos. Meras pasidžiaugė, kad savivaldybė turi tokį patikimą partnerį kaip LMA.

Posėdyje  LMA vadovai ir akademikai, LMA Vandens tarybos nariai, mokslininkai ir svečiai aptarė Šilutės r. žemės ūkio būklę, melioracijos ir Nemuno žemupio polderių sistemų naudojimo patirtį bei problemas, Nemuno upės nuotėkio pokyčius klimato kaitos sąlygomis, nagrinėjo  Nemuno deltos darnaus vystymo aspektus, rajono vandenų ekologinę būklę ir žuvų išteklius bei kiti aktualius Šilutės rajonui klausimus.

Diskusijos dalyviai, įvertindami vis blogėjančią Nemuno žemupio vandentvarkos situaciją ir galimas skaudžias pasekmes žmonių gyvenamajai aplinkai bei ūkinei veiklai, priėmė rezoliuciją, kurioje teikia konkrečius siūlymus. Plačiau rezoliucija.