Naujienos

Atgal

Naujienų archyvas

Klausimas moksleiviams – kada galime pasitikėti informacija?

2019 08 28

2019 m. rugpjūčio 12–16 d. įvyko pagrindinės Lietuvos moksleiviams atstovaujančios nacionalinės organizacijos – Lietuvos moksleivių sąjungos – Vasaros forumas. Renginyje LMA Jaunosios akademijos pirmininkas dr. Donatas Murauskas skaitė paskaitą moksleiviams tema „Iškreipta realybė – kada galime pasitikėti informacija?“.

Paskaitoje siekta aptarti su moksleiviais tokius šiandien aktualius klausimus kaip skaitmeninių technologijų naudojimas asmenų manipuliacijoms, informacijos pažinimo ribos, mokslu pagrįstų žinių atribojimas nuo subjektyvios nuomonės. Pagrindinis paskaitos tikslas buvo sukelti moksleiviams abejonę dėl savo nuomonės pagrįstumo ir pateikti minčių, kaip galima stiprinti gebėjimus, susijusius su informacijos vertinimu.

Prieš susitikimą buvo atlikta apklausa, kurioje moksleivių prašyta atsakyti į su jų racionalumu susijusius klausimus. Apklausa leido pažvelgti į moksleivių gebėjimą objektyviai vertinti informaciją, kritiškai žiūrėti į neargumentuotai ar emocionaliai pateikiamą informaciją. Pateiktose hipotetinėse situacijose respondentai pateikė gana racionalius atsakymus, tačiau dalis vertinimų buvo pagrįsti emocijomis. Juos galima būtų paaiškinti tokiais psichologiniais polinkiais kaip patvirtinimo šališkumas, t. y. ieškojimas informacijos, jos interpretavimas taip, kad būtų patvirtinti esami įsitikinimai ir išankstinės nuostatos. 

„Mūsų racionalumas yra gan ribotas, ypač situacijose, kai turint ribotą kiekį informacijos reikia priimti greitus sprendimus. Šiandien prieinami technologiniai sprendimai leidžia vis lengviau paveikti mūsų nuomonę“, – paskaitos metu pažymėjo Donatas Murauskas. Todėl švietimo procese reikia ugdyti moksleivių gebėjimą racionaliai mąstyti, žinoti informacijos patikimumo kriterijus ir juos taikyti, kritiškai vertinti savo nuomonę.

Viena kertinių LMA Jaunosios akademijos veiklų – mokslu pagrįstu žinių skleidimas visuomenėje, ypač didelį dėmesį skiriant moksleiviams. Todėl Jaunoji akademija laiko strateginiu tikslu užtikrinti ilgalaikį bendradarbiavimą su Lietuvos moksleivių sąjunga.

Parengė dr. Donatas Murauskas