Naujienos

Atgal

Naujienų archyvas

Jaunieji Šiaurės ir Baltijos šalių tyrėjai laikosi lyčių lygybės

2019 08 28

2019 m. rugpjūčio 12 d. Lietuvos jaunosios akademijos nariai pasirašė bendrą Švedijos, Danijos, Norvegijos, Suomijos, Estijos jaunųjų akademijų ir Latvijos jaunųjų mokslininkų asociacijos pareiškimą dėl lyčių lygybės užtikrinimo akademinėje bendruomenėje.

„Lyčių lygybė akademinėje bendruomenėje yra būtina norint užtikrinti mokslo kokybę, kurios mums reikia sprendžiant aktualias šių laikų visuomenės ir aplinkos problemas. Nors Šiaurės šalys dažnai laikomos pažangiausiosiomis sprendžiant lyčių lygybės klausimą, bet vis dar yra svarbių su lytimi susijusių iššūkių, taip pat ir akademinėje bendruomenėje. Mes manome, kad reikia specialios politikos, kuri ištaisytų iškreiptą lyčių pasiskirstymą užimant akademines aukštesnio lygio ar vadovų pareigas ir konkrečiose akademinėse srityse. Lyčių lygybės gerinimas akademinėje bendruomenėje prisidės prie didesnės tyrimų klausimų ir požiūrių įvairovės,“ – teigė Katerini Storeng, Norvegijos jaunosios akademijos pirmininkė.

Pareiškimo dėl lyčių lygybės užtikrinimo sumanymas kilo per pirmąjį jungtinį Šiaurės ir Baltijos šalių akademijų susitikimą (2019 m. kovo 19–20 d., Stokholmas), kuriame taip pat dalyvavo Lietuvos jaunosios akademijos atstovai – dr. Donatas Murauskas, dr. Olga Mastianica-Stankevič, dr. Diana Marčiulynienė. Pasirašyto pareiškimo tikslas – nustatyti iniciatyvas ir strategijas, kurios gali būti įgyvendintos gerinant lyčių lygybę akademinėje bendruomenėje. Pareiškime pateikiami prioritetiniai siūlymai visoms akademinės veiklos sritims: įsidarbinimo, mokslinių tyrimų finansavimo, tarptautinio mobilumo, mokslinės konkurencijos ir karjeros klausimais. Pareiškimas skirtas Šiaurės ir Baltijos šalių universitetams, mokslinių tyrimų ir mokslinių tyrimų finansavimo institucijoms.

Lietuvos jaunosios akademijos bendradarbiavimas su Šiaurės ir Baltijos šalių jaunosiomis akademijomis bei jaunųjų mokslininkų organizacijomis yra unikali platforma, atverianti jaunųjų tyrėjų sąveiką be sienų nustatant bendrus interesus ir problemas bei stiprinant jaunųjų tyrėjų vaidmenį platesniame Europos akademinių bendruomenių kontekste.

Pareiškimo tekstas

Parengė dr. Olga Mastianica-Stankevič