Naujienos

Atgal

Naujienų archyvas

Prarastos kalbos beieškant

2019 09 05

Taip pavadinta Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje rugpjūčio 19 d. – rugsėjo 4 d. veikusi akademikės prof. dr. Grasildos Blažienės jubiliejui skirta mokslo ir veiklos darbų paroda.

Ekspozicijoje buvo pristatyti svarbiausi akad. G. Blažienės mokslo darbai: moksliniai straipsniai, recenzijos, redaguoti mokslo darbai, tiriantys ir nagrinėjantys jau kelis šimtmečius nebeegzistuojančios prūsų kalbos palikimą. Šie darbai parengti rusų, vokiečių anglų ir lietuvių kalbomis. Taip pat eksponuotos ištraukos iš „Interaktyvaus Rytų Prūsijos žemėlapio“, iliustruojančios mokslininkės nagrinėtą arealą, pristatančios surastus ir aprašytus Rytų Prūsijos gyvenamųjų vietų vardus. Parodoje buvo pristatyta ir įvairiapusė akademikės taikomoji, pedagoginė, organizacinė veikla, narystė tarptautinėse onomastikos mokslo organizacijose, tarptautinė projektinė veikla. Paroda iliustruota nuotraukomis ir profesorės mėgstamais meno darbais iš jos asmeninės kolekcijos (parodos rengėjai – Rūta Kazlauskienė,  LM Vrublevskių biblioteka, ir dr. Darius Ivoška, Lietuvių kalbos institutas).

„Prarasta kalba dėl to, kad prūsų kalba prarasta. Ta paroda – savotiška viso mano mokslinio gyvenimo ataskaita. Aš daug labai publikuoju užsienyje, mūsų bibliotekos neturi tų knygų, tad aš tiesiog rinkau, mano galva, tai, ką norėčiau parodyti. Vis tiek tų darbų ne vienas ir ne du yra padaryti,“ – sako akademikė, žymi baltistikos, ypač prūsistikos ir onomastikos, tyrėja, atlikusi fundamentalius šios krypties darbus, Mažosios Lietuvos kultūros istorijos, senųjų rankraščių paleografines ir lingvistines analizes, visuomeninių, kultūrinių ir mokslinių procesų ekspertinis vertinimus.

Didžiulis publikacijų masyvas lietuvių ir vokiečių kalbomis, aktyvi projektinė veikla, tarp jų minėto projekto „Interaktyvus Rytų Prūsijos žemėlapis“ vadovė, pranešimai konferencijose, kviestiniai pranešimai Italijos, Čekijos ir kituose užsienio šalių universitetuose,  stažuotės ir darbas Vokietijos miestuose, ypač Slaptajame valstybiniame archyve „Prūsijos kultūros paveldas“ Berlyne, onomastikos krypties mokyklos kūrimas, parengti ir rengiami mokslo daktarai, didžiulis rūpestis baltistikos plėtra užsienio universitetuose, humanitariniais mokslais ir lituanistika , – tai tik svarbesnė akademikės veiklos dalis.

Rugsėjo 3 d. į parodos pristatymą susiriko gausus būrys svečių, norinčių pasveikinti akademikę jubiliejaus proga ir pasidžiaugti jos nuveiktais darbais. J. E. Lietuvos Respublikos Prezidento Gitano Nausėdos sveikinimą perskaitė prezidento patarėja Sonata Šulcė. Akad. G. Blažienę sveikino Lietuvos Respublikos Seimo Švietimo ir mokslo komiteto pirmininkas akad. Eugenijus Jovaiša, Seimo nariai prof. Vytautas Juozapaitis, Antanas Vinkus. Ministro Pirmininko Sauliaus Skvernelio padėką perdavė ir savo vardu sveikino Vyriausybės kancleris Algirdas Stončaitis. Akademikei padėką įteikė Švietimo, mokslo ir sporto ministras dr. Algimantas Monkevičius. Lietuvos mokslų akademijos vardu sveikino ir LMA prezidiumo padėką įteikė prezidentas akad. Jūras Banys, viceprezidentas akad. Zenonas Dabkevičius, Humanitarinių ir socialinių mokslų skyriaus pirmininkas akad. Domas Kaunas.  Lietuvių kalbos instituto  direktorė dr. Albina Auksoriūtė, tardama sveikinimo žodį instituto vardu, ypač pabrėžė profesorės nuopelnus  institutui, vardyno tyrimams, baltistikai. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininkas Audrys Antanaitis dėkojo už paklabą komisijai, supratingumą ir atidą lietuvių kalbai. LMA Vrublevskių bibliotekos direktorius dr. Sigitas Narbutas, pasakodamas, kaip buvo rengiama paroda, ir sveikindamas akademikę, gėrėjosi jos nuveiktais darbais, entuziazmu  ir išradingumu. Dar daug ir kitų asmeninių sveikinimų ir linkėjimų buvo skirta akademikei. Renginyje dalyvavo Vilniaus moterų choro „Liepos“ kamerinė grupė, kompozitorius Giedrius Kuprevičius, smuikininkas Raimondas Butvila, saksofonininkas Vytautas Labutis, aktoriai Vytautas Rumšas, Gailė Butvilaitė, Nijolė Narmontaitė, matematikas, poetas ir kompozitorius Giedrius Alkauskas ir kiti muzika, eilėmis ir tekstais kurdami nuostabią popietės atmosferą. Renginį vedė LMA Vrublevskių bibliotekos direktorius dr. S. Narbutas.

Aurika Bagdonavičienė, 
LMA Humanitarinių ir socialinių mokslų skyriaus mokslinė sekretorė

Žr. nuotraukas