Naujienos

Atgal

Naujienų archyvas

Jaunoji akademija siūlo diskutuoti dėl jaunųjų mokslų daktarų karjeros principų

2019 09 18

Diskusijos dėl Lietuvos mokslo situacijos atskleidžia daugybę iššūkių, su kuriais susiduria Lietuvos mokslininkai. Moksliniams tyrimams skiriant mažiau nei 1 proc. BVP sunku tikėtis stebuklingų rezultatų. Ypač jautrus klausimas – jaunieji mokslininkai, kurie formuoja Lietuvos mokslo ateitį. LMA Jaunoji akademija, atsižvelgdama į sudėtingą Lietuvos jaunųjų mokslininkų, turinčių mokslų daktaro laipsnį, situaciją, inicijuoja diskusiją su Lietuvos mokslo ir studijų institucijomis dėl jaunojo mokslų daktaro statuso. 

Akademinė karjera šiandien nėra viliojanti. Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro (MOSTA) (šiuo metu – Vyriausybės strateginės analizės centras, STRATA) tyrimo „Mokslo daktarų karjera Lietuvoje: užimtumas, pajamos ir veiklos sektorius“ duomenimis, 30–34 metų mokslų daktaro, dirbančio tyrėju, vidutinis atlyginimas yra 786 eurai. To paties amžiaus mokslų daktaro, dirbančio dėstytoju, vidutinis atlyginimas yra 542 eurai. Tokie atlyginimo dydžiai ne tik neadekvatūs darbo rinkoje, bet ir labai kertasi su doktorantūros stipendijų dydžiu. MOSTA duomenimis, pirmų metų doktorantų stipendija Lietuvoje nuo šių metų yra 722 Eur, antrų–ketvirtų metų doktorantų – 836 Eur. Neretai taikoma praktika papildomai įdarbinant doktorantus. Nekvestionuojant neabejotino poreikio užtikrinti orias doktorantų pajamas, atkreiptinas dėmesys į tai, kad šiuo metu jos gali dvigubai viršyti mokslų daktarų pajamas akademinės karjeros pradžioje.

Profesinės mokslų daktaro karjeros iššūkiai pastebėti dar 2017 m. paskelbtoje MOSTA tyrimo „Pasirengimas doktorantūros studijoms“ ataskaitoje. Stojantys į doktorantūrą pažymi, kad yra neaiškios akademinės karjeros perspektyvos, rinkoje nėra poreikio turėti daktaro laipsnį. Šioje situacijoje būtina imtis veiksmų, skatinančių mokslų daktaro akademinės karjeros stiprinimą, prisidėti prie svaresnio jaunųjų mokslininkų statuso įtvirtinimo. Atsižvelgiant į daugybę darbuotojų pasitenkinimą analizuojančių tyrimų, be darbo užmokesčio yra daugybė galimybių darbdaviams kitomis priemonėmis motyvuoti jaunuosius mokslų daktarus.

Jaunojo mokslų daktaro karjera nėra vien Lietuvoje opus klausimas. Neseniai didžiausių Jungtinės Karalystės mokslo centrus pasiekė medicinos tyrimų finansuotojų laiškai dėl galimybės stabdyti tyrimų finansavimą, kol tyrimų centrai neužtikrins daugiau pagalbos jaunesniųjų tyrėjų karjeroms. Problemos esmė – tyrimų centrai pažada karjeros galimybes jaunesniems tyrėjams, siekdami gauti finansavimą, tačiau gavę finansavimą realiai šių pažadų nevykdo.

„Jaunojo mokslų daktaro karjeros perspektyvos yra valstybės mokslo ateities klausimas. Jeigu neturėsime stiprių jaunųjų tyrėjų, bus sunku užtikrinti esamą mokslo įdirbį. Jaunesni tyrėjai gali drąsiau žengti į sritis, kurios šiandien tik formuojasi. Todėl reikia ieškoti galimybių prisidėti prie jaunojo mokslų daktaro karjeros stiprinimo sudarant jam realias galimybes aktyviai ir oriai įsitraukti į aukšto lygio tyrimus“, – pažymi LMA Jaunosios akademijos pirmininkas dr. Donatas Murauskas. 

LMA Jaunoji akademija kviečia mokslo centrus prisidėti prie jaunųjų mokslininkų karjeros stiprinimo, diskutuojant dėl jaunojo mokslų daktaro ateities ir Jaunosios akademijos siūlomų jaunųjų mokslininkų karjeros principų. Siekiama, kad šių principų paskelbimas nebūtų vienkartis įvykis. Principai būtų detalizuojami konkrečiais jų įgyvendinimo pavyzdžiais, kurie leistų sukurti jaunųjų mokslų daktarų karjeros gerosios praktikos rinkinį. 

Jaunoji akademija nuolat bendradarbiaus su mokslo institucijomis, siekdama viešinti gerąsias praktikas, taip pat siūlydama atskiroms mokslo institucijoms prisidėti prie tam tikrų vidinių pokyčių. Šiame procese nebūtų paneigiamas valstybės valdymo institucijų vaidmuo priimant adekvačius norminius reikalavimus ar didinant biudžeto asignavimus, susijusius su jaunųjų mokslininkų karjera. Tačiau Jaunosios akademijos nuomone, mokslo institucijų vidinės iniciatyvos yra ne mažiau svarbios nei viešojo valdymo subjektų veiksmai.

Šių metų spalio 24 d. LMA Jaunoji akademija rengia diskusiją, kurioje kartu su STRATA ir mokslo institucijų atstovais būtų aptarti Jaunosios akademijos siūlomi jaunojo mokslų daktaro karjeros principai.

Parengė dr. Donatas Murauskas