Naujienos

Atgal

Naujienų archyvas

Įvertinta LMA Jaunosios akademijos pirmųjų metų veikla

2019 10 07
2019 m. spalio 3 d. Lietuvos mokslų akademijoje (LMA) įvyko LMA viceprezidento akad. Zenono Dabkevičiaus, Humanitarinių ir socialinių mokslų skyriaus pirmininko akad. Domo Kauno, Matematikos, fizikos ir chemijos mokslų skyriaus pirmininko akad. Leono Valkūno, Biologijos, medicinos ir geomokslų skyriaus pirmininko akad. Vaidučio Kučinsko, Technikos mokslų skyriaus pirmininko akad. Gintauto Žintelio ir LMA mokslų skyrių mokslinių sekretorių susitikimas su LMA Jaunosios akademijos (LMAJA) nariais. 
 
 
Bendrame susitikime, kuris buvo skirtas LMA Jaunosios akademijos pirmųjų metų veiklai įvertinti ir naujų narių į LMAJA sudėtį rinkimų principams aptarti, pristatytos trys svarbiausios LMAJA veiklos kryptys. 
 
Pirmaeilį dėmesį LMAJA skiria jaunųjų mokslininkų atstovavimui Lietuvos mokslo politikoje. 2019 m. kovo mėn. LMAJA teikė nuomonę dėl Valstybinių mokslo ir studijų institucijų mokslo darbuotojų pareigybių minimalių kvalifikacinių reikalavimų aprašo Lietuvos mokslo tarybai, kuris svarbus sklandžiai jaunųjų mokslininkų akademinei karjerai užtikrinti. 2019 m. spalio mėn. pradedamas įgyvendinti LMAJA jaunųjų mokslų daktarų akademinei karjerai stiprinti skirtas projektas.
Užmegztas aktyvus LMAJA bendradarbiavimas su Šiaurės ir Baltijos šalių jaunosiomis akademijomis bei jaunųjų mokslininkų organizacijomis leido 2019 m. gegužės 3 d. LMA organizuoti Baltijos valstybių jauniesiems mokslininkams atstovaujančių organizacijų susitikimą,  prieš tai (2019 m. kovo 26 d.) –  tarptautinę diskusiją technologijų etikos klausimais. 2020 m. birželio 11–12 d.  LMAJA kartu su Suomijos jaunąja akademija numato organizuoti mokslinį seminarą, skirtą mokslo ir politiko sąveikai.
 

LMAJA nariai dr. Vaidas Palinauskas, dr. Diana Marčiulynienė, dr. Olga Mastianica-Stankevič, prof. Edvinas Orentas, prof. Juozas Kupčinskas prisimindami Baltijos valstybių jaunųjų mokslininkų susitikimą (2019 m. gegužės 3 d., LMA)

 
Per pastaruosius veiklos metus LMAJA nariai buvo sėkmingai įtraukti į LMA vykdomą ekspertinę, mokslo populiarinimo veiklą, aktyviai dalyvavo LMA organizuojamuose jaunųjų mokslininkų ir doktorantų mokymuose.. LMAJA pradėjo ilgalaikį bendradarbiavimą su Lietuvos moksleivių sąjunga, nes mokslu pagrįstu žinių skleidimas visuomenėje taip pat yra viena kertinių Jaunosios akademijos veiklų. 
 
LMAJA nariai siūlė renkant 2019 m. naujus LMAJA narius atkreipti dėmesį ne tik į kandidatų aukštą mokslinį lygį, bet ir į jų motyvaciją plačiajai socialinei veiklai, kad išrinkti nauji nariai galėtų stiprinti jau išgrynintas LMAJA veiklos kryptis ir teikti naujų iniciatyvų.
 
Parengė dr. Olga Mastianica-Stankevič, LMA  Jaunosios akademijos sekretorė