Naujienos

Atgal

Naujienų archyvas

Bulgarijos mokslų akademijai 150

2019 10 15

Spalio 12 d. Bulgarijos mokslų akademija (BMA) šventė savo veiklos 150-metį.  Akademija laiko  save 1869 m. spalio 12 d. Rumunijos Brailos mieste įkurtos Bulgarijos mokslo  draugijos įpėdine. Tai buvo labai reikšmingas Bulgarijos atgimimo įvykis – ši organizacija pradėjo telkti  bulgarų inteligentiją. Draugijos  tikslas, įtvirtintas pirmajame Statute, buvo skleisti žinias tarp bulgarų, tobulinti bulgarų kalbą ir tyrinėti Bulgarijos istoriją bei gyvenimą, būti mokslo centru ir užmegzti ryšius su panašiais mokslo centrais užsienyje.

Po Bulgarijos išsivadavimo 1878 m., Mokslo draugija perkėlė savo veiklą į Sofiją ir įsitvirtino kaip autoritetingas mokslo centras, atliekantis turtingą socialinę, kultūrinę ir politinę veiklą. Ilgainiui Bulgarijos mokslo draugija tapo atskira, nepriklausoma institucija – 1911 m. ji buvo pervadinta į Bulgarijos mokslų akademiją. 1928 m. baigtas statyti Bulgarijos mokslų akademijos centrinis pastatas. 1947 m. Didžioji nacionalinė asamblėja priėmė naują Akademijos įstatymą ir ji  tapo centrine valstybine institucija, kuriai buvo pavaldūs daugelis tyrimų institutų, įkurtų po 1945 m. Po 1991 m. Bulgarijos mokslų akademijos akademiniai padaliniai tapo savarankiški. Šiandien BMA sudaro 42 savarankiškos mokslo institucijos, kuriose dirba apie 3000 mokslininkų ir  gamina apie pusę šalies mokslinės produkcijos.

BMA  veiklos 150-mečio  šventė prasidėjo tarptautiniu delegacijų sutikimo ir sveikinimo posėdžiu. Jame dalyvavo 57 užsienio akademijų ir tarptautinių mokslo organizacijų atstovai. Įžanginėje kalboje BMA prezidentas Julianas Revalski’is pažymėjo, kad daugelis institutų buvo įkurti šalies pažangai skatinti, Akademijos mokslininkai žengė pirmuosius žingsnius prisidėdami prie pramonės plėtros elektronikos, branduolinės energetikos, chemijos pramonės, biotechnologijos, informacinės ir ryšių technologijos sektoriuose ir tuo didžiuojasi.

BMA prezidentas Julianas Revalski’is atidaro iškilmingą posėdį

Visos Europos akademijų federacijos (ALLEA) viceprezidentas Grahamas Caie  sveikino Bulgarijos mokslininkus  ir dėkojo jiems už šiuos 150 sėkmingus  atsidavimo mokslui metus, pažymėdamas, kad BMA yra viena ALLEA įkūrėjų prieš 25 metus ir aktyviai dalyvauja daugelyje federacijos veiklų.

Europos Sąjungos šalių akademijų mokslo konsultacinė  tarybos (EASAC) prezidentas Thierry’is Courvoisieras  sveikinimo kalboje pabrėžė, kad tiek daug svečių iš visų Europos ir pasaulio šalių skirtingų mokslo sričių yra bendruomeniškumo  ir solidarumo, kurio dalis yra Bulgarijos mokslų akademija, simbolis. Jis pažymėjo, kad būti aktyviam mokslo pasaulyje taip pat reiškia būti atsakingam ir dalytis įgytomis žiniomis.

Tarptautinės mokslo tarybos (ISC) prezidentas Daya Reddy’as apibūdino Bulgarijos mokslų akademiją kaip pirmąjį intelektualinį centrą šalyje, kuris vykdo aukšto lygio mokslinius tyrimus, ugdo mokslinį išsilavinimą ir yra vertinamas pasaulinis partneris.

 

Iš kairės: Tarptautinės matematikų sąjungos  generalinis sekretorius Helge’as Holdenas, LMA prezidentas Jūras Banys, BMA prezidentas Julianas Revalski’is, Europos mokslo tarybos prezidentas Jeanas Pierre’as Bourguignonas.

Renginyje dalyvavę nacionalinių mokslo akademijų prezidentai, viceprezidentai ir tarptautinių skyrių vadovai BMA sveikino  įteikdami  sveikinimo adresus, dovanas, vaizdo įrašus.  Sveikinimo tekstai, adresai, tarp jų ir LMA, vaizdo įrašai skelbiami BMA puslapyje http://www.bas.bg/en/150-bas/.  Šventės renginių metu užsienio mokslo akademijų atstovai turėjo galimybių  aptarti su Bulgarijos kolegomis dvišalio ir daugiašalio tarpusavio bendradarbiavimo perspektyvias temas.

Buvo surengtas iškilmingas koncertas „Bulgarijos mokslų akademijos 150 metų“ Nacionaliniuose kultūros rūmuose. Šventiniame koncerte-spektaklyje dalyvavo Bulgarijos Respublikos Prezidentas Rumenas Radevas, Ministro Pirmininko pavaduotoja Mariyana Nikolova, Švietimo ir mokslo ministras Krassimiras Valchevas, kultūros ministras Boilas Banovas, kiti šalies valdžios, verslo bei visuomeninių organizacijų atstovai.

BAM prezidentas Julianas Revalski’is kreipėsi į visus šventėje dalyvaujančius mokslininkus ir svečius. Kalbėdamas apie BAM istoriją, jis atkreipė dėmesį, kad Bulgarijos mokslo draugija tapo pirmąja įstaiga, turinčia politinių ir atstovaujamųjų funkcijų Bulgarijos visuomenei, dar prieš tai, kol nebuvo laisvos Bulgarijos valstybės.  Draugijos, dabar Bulgarijos mokslų akademijos, įkūrimas buvo ypač svarbus civilizacijos veiksmas šalies istorijoje, su kuriuo Bulgarijos dvasingumas ir mokslas tapo visaverte Europos kultūros procesų dalimi ir atitiko socialinius reikalavimus. Prezidentas pažymėjo, kad Bulgarijos mokslininkai daro atradimus, kurie gali būti apibūdinami kaip revoliucingi, nes jie pripažįstami laimėjimais, skatinusiais plėtoti ne tik Bulgarijos, bet ir pasaulio mokslą bei technologijas. Jis taip pat kalbėjo apie BAM ekspertinę veiklą, kuri visada yra nepaprastai svarbi valstybei ir naudinga visuomenei. BAM prezidentas pabrėžė, kad Akademija tebėra didžiausias ir efektyviausias mokslo centras Bulgarijoje, yra visiškai integruota į Europos ir pasaulio tyrimų erdvę.

Vyriausybės vardu mokslininkus sveikino švietimo ir mokslo ministras K. Valchevas. Jis pažymėjo, kad BMS indėlis yra ženklus visose viešojo ir dvasinio gyvenimo srityse, kad šiuo metu vyksta didžiuliai pokyčiai ir šalis turi pasikliauti mokslininkais  sprendžiant klimato iššūkius, gydant pavojingas ligas ir siekiant išsaugoti savo tautinę tapatybę globaliame pasaulyje. Valstybė ir visuomenė turi pasitikėti mokslininkais, dirbti kartu ir rasti geresnių bendravimo priemonių.

Bulgarijos Respublikos Prezidentas R. Radevas sveikino mokslininkus ir įteikė Garbės ženklą Akademijos prezidentui J. Revalskiui už Akademijos svarų indėlį į mokslo plėtrą bei aktyvų vaidmenį plėtojant visas gyvenimo sritis, už išskirtinius nuopelnus išsaugant materialųjį ir nematerialųjį Bulgarijos kultūrinį ir istorinį paveldą. Šalies prezidentas pabrėžė, kad mokslininkai yra valstybės nacionalinis turtas, atverianti duris Bulgarijai į visą pasaulį,  kad kuo geriau būtų išnaudota Europos atvirojo mokslo koncepciją. Jis pažymėjo, kad šiuolaikinis mokslas reikalauja  vis daugiau išteklių ir jaunieji bulgarų mokslininkai, siekdami išnaudoti savo galimybes, dažnai pasirenka užsienio institutus, mokslo centrus ir laboratorijas. Todėl institutų, universitetų, akademijų ir mokslo padalinių stiprinimas yra prioritetinis nacionalinis įsipareigojimas.

Meninėje programoje buvo vaidinami epizodai iš Mokslo draugijos kūrimo, koncertavo šalies simfoninis orkestras ir tautinių dainų ansamblis.

LMA viceprezidentas akad. Zenonas Dabkevičius