Naujienos

Atgal

Naujienų archyvas

Vieša diskusija „Gamtos mokslų ugdymo kaita mokyklose“

2019 10 28

2019 m. spalio 24 d. Lietuvos mokslų akademijos (LMA) mažojoje konferencijų salėje įvyko LMA Matematikos, fizikos ir chemijos mokslų skyriaus organizuota vieša diskusija dėl  gamtos mokslų ugdymo kaitos mokyklose. Dalyvavo skyriaus akademikai ir atvykę iš Vilniaus ir Kauno fizikos ir chemijos mokytojai.

Įžangos žodyje LMA Matematikos, fizikos ir chemijos mokslų skyriaus pirmininkas akad. Leonas Valkūnas pabrėžė, kad švietimo reikalai yra aktualūs LMA ir būtina siekti, kad būtų kompetentingai įsigilinama į problemas, jų sprendimo galimybes bei numatomus pokyčius programose jas viešai aptariant.

Iš kairės: akad. Juozas Vidmantis Vaitkus, Matematikos, fizikos ir chemijos mokslų skyriaus pirmininkas akad. Leonas Valkūnas

Įvadinius pranešimus skaitė Lietuvos fizikos mokytojų asociacijos prezidentė Rigonda Skorulskienė „Fizikos ugdymo kaita mokykloje“ ir Lietuvos biologijos mokytojų asociacijos pirmininkas Simas Ignatavičius „Gamtos mokslų ugdymo kaita“.

Diskusiją vedęs akad. Juozas Vidmantis Vaitkus atkreipė dėmesį į fizikos žinių svarbą, nes, kaip skelbiama ES dokumente, jomis pagrįsta veikla sudaro 12 proc.  Europos ekonomikos (mažmeninė prekyba – 4,5 proc., statyba – 5,3 proc. finansinės paslaugos – 5,3 proc.).

Pagrindinis dėmesys skirtas Bendrųjų programų atnaujinimo gairėms (jos svarbios todėl, kad jomis  remiantis bus rengiamos Bendrosios programos), Integruoto gamtos mokslų dalyko programai (ji per didelė ir per daug visa apimanti nesuteikiant bazinių žinių) ir mokymo praktiniams sunkumams bei mokytojų kompetencijos užtikrinimo problemoms (šios programos dėstymui mokytojai praktiškai nerengiami).

Iš kairės:  Lietuvos fizikos mokytojų asociacijos prezidentė Rigonda Skorulskienė, Lietuvos biologijos mokytojų asociacijos pirmininkas Simas Ignatavičius, akad. Leonas Valkūnas

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos (ŠMSM) dokumente numatyta: „Bendrųjų programų rengimą organizuos Nacionalinė švietimo agentūra, kuri sutelks vidinius ir išorinius ekspertus programoms atnaujinti. Bendrųjų programų projektus ir jų įgyvendinimo rekomendacijas pradėti rengti 2019 m. lapkričio mėnesį. Rengiant atnaujintas programas, numatytas nuolatinis įvairių ugdymo sričių programų rengėjų ir Koordinacinės grupės ekspertų bendradarbiavimas, taip pat rengėjų pasitarimai su dalykinių pedagogų asociacijų atstovais.“

Gal būtų tikslinga, kad darbo grupės nariai turėtų LMA rekomendaciją ar bent jos atstovai būtų kviečiami į dokumentų projektų aptarimus?

Diskusijos pabaigoje buvo parengtas LMA kreipimosi į ŠMSM projektas, kuriuo siekiama skatinti viešumą sudarant darbines grupes, jų kompetencijos kontrolę ir rengiamų dokumentų aptarimą laiku ir su dalykų mokytojų organizacijomis, taip pat užsibrėžti  siekį, kad būtų orientuojamasi į moksleivio gebėjimų ugdymo nuostatas, o ne į mokymo proceso reglamentavimą.

LMA tikrasis narys Juozas Vidmantis Vaitkus

V. Valuckienės nuotraukos

Žr. nuotraukas