Naujienos

Atgal

Naujienų archyvas

Karališkajai Švedijos inžinerinių mokslų akademijai – 100 metų

2019 10 29

2019 m. spalio 24–25  d. Karališkoji Švedijos inžinerinių mokslų akademija (angl. The Royal Swedish Academy of Engineering Sciences, IVA) iškilmingai minėjo savo 100 metų jubiliejų. Ta proga vyko šventiniai renginiai, į kuriuos buvo pakviesti dalyvauti Lietuvos mokslų akademijos prezidentas akad. Jūras Banys, minėtos akademijos užsienio nariai akademikai Vytautas Ostaševičius ir Jurgis Vilemas. Iškilminguose renginiuose iš viso dalyvavo apie 1200 vietinių ir užsienio svečių.

Iš dešinės: akad. Jūras Banys su žmona, akad. Vytautas Ostaševičius su žmona, akad. Jurgis Vilemas

Antrosios pramonės revoliucijos metu Švedijos inžinerinių mokslų akademiją įkūrė inžinierius Axelis F. Enströmas, kuris vadovavo akademijai 21 metus. Tai pirmoji inžinerinių mokslų akademija pasaulyje. Įkurtoji Akademija labai prisidėjo prie šalies elektrifikacijos, telefoninio ryšio įdiegimo ir kitų svarbių technikos pasiekimų pritaikymo šalyje.

Karališkosios Švedijos inžinerinių mokslų akademijos prezidentė Tuula Teeri ir Lietuvos mokslų akademijos prezidentas Jūras Banys

Švedijos karalius Karlas XVI Gustavas yra Akademijos globėjas.  Šimtmečio minėjimo metu nuskambėjo mintis, kad Akademijos įkūrimas ir lėmė tai, kad Švedija tapo išvystytos pažangios pramonės šalimi. IVA pagrindinis tikslas – skatinti bendradarbiavimą ir mainus tarp verslo, mokslinių tyrimų ir viešojo administravimo valstybiniu ir tarptautiniu mastu.

Pirmąją renginių dieną įvyko paskaitos ir apskritojo stalo diskusijos apie šiuolaikinio mokslo, technologijų problemas, dirbtinį intelektą. Tai jau ketvirtosios pramonės revoliucijos iššūkiai. Karališkosios Švedijos inžinerinių mokslų akademijos vaidmuo – skleisti mokslo žinias ir diegti pažangias technologijas pramonėje. Princo Danieliaus dalyvavimas diskusijose rodo vykusių pokalbių svarbą.

Antrąją renginių dieną iškilmingas 100 metų minėjimas vyko Karolinos instituto Aula medica salėje, kur dalyvavo ir visa Švedijos karališkoji šeima. Buvo apžvelgta garbinga Akademijos istorija. Švedijos karalius įteikė didžiuosius ir mažuosius aukso medalius Švedijos mokslininkams bei verslininkams už nuopelnus diegiant mokslo naujoves į pramonę. Tai IVA tradicija, kuri gyvuoja nuo 1921 m. Buvo pasveikinti princo Danieliaus stipendijos laimėtojai.

Viduryje – Švedijos karalienė Silvija, iš kairės – Latvijos mokslų akademijos prezidentas, LMA užsienio narys Ojaras Sparytis su žmona, iš dešinės – Lietuvos mokslų akademijos prezidentas Jūras Banys su žmona  

IVA dabartinė prezidentė Tuula Teeri perskaitė 40 min. paskaitą „Tyrimų ir technologijų pažanga“ apie šiandieninę Akademijos veiklą, kuri koncentruojasi į skaitmenines technologijas, atsinaujinančius energijos šaltinius, naujas medžiagas, ekologiją, klimato kaitą. Ji priminė Akademijos šūkį: „Technologijos žmonijos gerovei“.

Dabar IVA turi apie 1300 narių, iš kurių 300 yra užsienio nariai. Renginio metu buvo pasveikinti naujai išrinkti užsienio nariai.

Lietuvos mokslų akademijos prezidentas Jūras Banys su žmona Jolanta

Šventinė vakarienė, kurioje dalyvavo visa Švedijos karališkoji šeima, vyko Stokholmo rotušėje.

Lietuvos mokslų akademijos informacija