Renginiai

Atgal

Renginių archyvas

Duomenų analizės metodai programų sistemoms

2019 11 28

RENGINIO DATA: 2019 m. lapkričio 28-30 d.
RENGINIO VIETA: Druskininkai, viešbutis „Europa Royale“

11-osios tarptautinės konferencijos „Duomenų analizės metodai programų sistemoms“ svetainė 
https://www.mii.lt/DAMSS/

Konferencija didžia dalimi skirta apžvelgti vykdomus projektus, kurie susiję su informacinėmis technologijomis ir programų sistemomis, taikymais įvairiose srityse, ypač medicinoje, o taip pat glaudžiau sutelkti informatikų bendruomenę bendrai veiklai bei plėtoti informatikų bendradarbiavimą su kitų sričių mokslininkais.

DAMSS 2019 konferencija, kaip ir kasmet, yra skirta duomenų tyrybai – sparčiai besivystančiai informatikos šakai, kuri turi įtaką ir kitų mokslo sričių progresui: duomenų tyrybos metodai taikomi medicinoje, energetikoje, duomenų saugoje ir t.t. Stiprėjant skirtingų mokslo sričių sąveikai bei sparčiai augant informacijos kiekiams, atsiranda poreikis spręsti mokslines ir praktines problemas naudojantis duomenų tyrybos ir dirbtiniu intelektu grindžiamais metodais.
Konferencijai keliami tikslai:
1. Supažindinti informatikos mokslo ir verslo bendruomenę su aktualiais šiandien pasauliniais tyrimais, vykdomais duomenų tyrybos ir programų sistemų srityse.
2. Verslo įmonių ir mokslo bendruomenės bendradarbiavimo skatinimas, bendrų projektų, užsakomųjų darbų ir kitų veiklos galimybių numatymas ir aptarimas.
3. Bendrų mokslinių tyrimų ir projektų vykdymo galimybės.
4. Bendradarbiavimo ryšių užmezgimas.
5. Jaunųjų Lietuvos mokslininkų supažindinimas bei įtraukimas į tarptautinio lygio tyrimus bei projektines veiklas.
Konferencijos tematika:

 • Blokų grandinių technologijos
 • Bioinformatika
 • Didieji duomenys
 • Duomenų tyrybos metodai programų inžinerijoje
 • Daugiamačių duomenų vizualizavimo metodai
 • Ekonominių procesų modeliavimas
 • Gilusis mokymas
 • Mašininis mokymas
 • Medicininė informatika
 • Našieji skaičiavimai
 • Ontologinė inžinerija
 • Optimizavimas
 • Švietimo duomenų modeliavimas
 • Verslo taisyklių panaudojimas