Naujienos

Atgal

Naujienų archyvas

Paminėtos prof. Antano Žvirono 120-osios gimimo metinės

2019 11 05

LMA Matematikos, fizikos ir chemijos mokslų ir „Mokslininkų rūmų“ skyriai drauge su Stepono Kairio fondu 2019 m. spalio 29 d.Lietuvos mokslų akademijos (LMA) mažojoje konferencijų salėje suorganizavo renginį, skirtą prof. Antano Žvirono 120-osioms gimimo metinėms.

Iš kairės: prof. dr. Liudvikas Kimtys ir LMA Matematikos, fizikos ir chemijos mokslų skyriaus pirmininkas akad. Leonas Valkūnas 

Antanas Žvironas – Lietuvos fizikas, Ciuricho (Šveicarija) universiteto filosofijos daktaras, Vytauto Didžiojo universiteto Eksperimentinės fizikos katedros asistentas, docentas (1928–1940), Vilniaus universiteto Matematikos ir gamtos fakulteto profesorius (1940–1945), Fizikos ir matematikos fakulteto dekanas, Bendrosios fizikos, Teorinės fizikos bei Eksperimentinės fizikos katedrų vedėjas (1944–1945). Žurnalo Gamta redaktorius. Vienas iš VLIK’o vadovų, GULAG’o kalinys. Jis 1945 m. buvo areštuotas, nuteistas 10 metų kalėti ir 5 metams tremties už sovietinės „tėvynės išdavimą“, antisovietinę veiklą bei jos organizavimą. Sovietų kalėjimuose ir lageriuose pašlijo sveikata. Paleistas iš Maskvos kalėjimo (1954) ir grįžęs į Lietuvą, išgyveno mažiau nei trejetą mėnesių. Dar sovietinėje Lietuvoje (1988) prof. A. Žvirono byla buvo peržiūrėta ir jis reabilituotas. Per Holokaustą profesorius gelbėjo žydus. Už pagalbą žydams 1992 m. prof. Antanas Žvironas apdovanotas Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiumi. Vilniuje, prie namo Didžiojoje g. 4, kuriame jis gyveno, įrengta atminimo lenta (1999).Stepono Kairio fondo valdybos pirmininkas prof. Dobilas Kirvelis

Įžangos žodį tarė ir renginį vedė LMA Matematikos, fizikos ir chemijos mokslų skyriaus pirmininkas akad. Leonas Valkūnas. Pranešimus skaitė: prof. dr. Liudvikas Kimtys „Antanas Žvironas – eksperimentinės fizikos Lietuvoje pradininkų gretose. Ir ne tik...“, prof. Dobilas Kirvelis „Antanas Žvironas – žurnalo Gamta iniciatorius, redaktorius ir autorius“, dr. Gintaras Mitrulevičius „Prof. Antanas Žvironas ir VLIK’as“. Prisiminimais dalijosi dukra prof. Vida Žvironaitė.

Meninę programą parengė ir atliko Vienos muzikos ir teatro universiteto pirmakursė Elžbieta Liepa Dvarionaitė. Ji skambino kompozitoriaus Anatolijaus Šenderovo pjesę „Penki M. K. Čiurlionio eskizai“, Aleksandro Skriabino „Poemą į liepsną“ ir M. K. Čiurlionio preliudą. Puikus jaunosios pianistės koncertas labai atitiko renginio dvasią ir papildė prof. Antano Žvirono 120-ųjų gimimo metinių paminėjimą.

Parengė Aldona Daučiūnienė, LMA skyriaus „Mokslininkų rūmai“ vadovė
Virginijos Valuckienės nuotraukos