Naujienos

Atgal

Naujienų archyvas

Nuo sporto užuomazgų iki olimpinių pergalių

2019 11 08

Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius kartu su Lietuvos olimpine akademija išleido sporto ir visuomenės veikėjo, nusipelniusio kūno kultūros ir sporto darbuotojo, socialinių mokslų daktaro docento Artūro Poviliūno monografiją „Olimpinės žaidynės: raida, dabartis, perspektyvos“.

Knygoje autorius kompleksiškai analizuoja olimpinio judėjimo, olimpinių žaidynių ištakas, raidą ir dabarties iššūkius, išsamiai apžvelgia olimpinio sąjūdžio kelią, gilinasi į sporto specifiką, vertybes, požiūrių kaitą, tekusius išbandymus ir laimėjimus. Monografijoje gausu istorinės archyvinės medžiagos, pirmą kartą lietuvių kalba pateikiamų statistinių duomenų. Laikydamasis chronologinės tvarkos, vaizdingai ir temperamentingai aptaria tris Lietuvos olimpinio sąjūdžio etapus, kurie iš esmės sutampa su trimis Lietuvos gyvenimo laikotarpiais: nepriklausomos Lietuvos Respublikos (1918–1940), sovietmečio (1940–1988), Persitvarkymo Sąjūdžio gimimo, Nepriklausomybės atkūrimo ir tęsiasi iki šių dienų (1988–2019), pateikia nemažai naujų duomenų, apibendrinamosios medžiagos, leidžiančios į sporto raidą pažvelgti šiuolaikiniu žvilgsniu.

Knyga sudomins visus, kuriems rūpi sporto vertybės, istorija, ateis į talką smalsiam jaunimui, siekiančiam bendrų žinių apie sportą ir olimpizmą. Tai studija, traukianti skaitytojus savarankiškai mąstyti ir pažinti.

LMA Leidybos skyriaus vadovė Zina Turčinskienė