Naujienos

Atgal

Naujienų archyvas

Tarptautinė konferencija ,,Jaunieji mokslininkai – žemės ūkio pažangai“

2019 11 07

Tarptautinę jaunųjų mokslininkų konferenciją ,,Jaunieji mokslininkai – žemės ūkio pažangai“ organizuoja Lietuvos mokslų akademijos Žemės ūkio ir miškų mokslų skyrius kartu su Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centru. Konferencijos  tikslas – telkti jaunuosius mokslininkus, vykdančius agronomijos, agrobiologijos ir agroekologijos, dirvožemio ir agrochemijos, sodininkystės ir daržininkystės, miškotyros, zootechnikos ir veterinarinės medicinos, žemės ūkio inžinerijos, maisto saugos ir kokybės, agrarinės ekonomikos ir kaimo sociologijos mokslo sričių ir krypčių tyrimus bei skatinti jų bendradarbiavimą ir tyrimų rezultatų sklaidą. Konferencijos temos: Augalininkystė; Agrobiologija ir agroekologija; Sodininkystė ir daržininkystė; Miškotyra; Zootechnika ir veterinarinė medicina; Agrarinė ekonomika ir kaimo sociologija.

Konferencijoje pranešimai bus skaitomi plenariniame posėdyje ir dviejose sekcijose – Augalininkystės ir miškotyros bei Zootechnikos, veterinarijos, sodininkystės ir ekonomikos. Pranešimus skaitys 30 jaunųjų mokslininkų iš Lietuvos ir Latvijos mokslo institucijų. Konferencijoje pranešimai bus skaitomi anglų kalba. Konferencijos pranešimų tezės anglų kalba bus išleistos atskiru leidiniu. Visiems pranešėjams bus įteikiami sertifikatai, o geriausiems pranešėjams  –  ir diplomai bei suvenyrai.

Konferencijos programa

Tezės