Naujienos

Atgal

Naujienų archyvas

Tarptautinė konferencija „Jaunieji mokslininkai – žemės ūkio pažangai“

2019 11 15

Lapkričio 14 d. Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras bei Lietuvos mokslų akademijos (LMA) Žemės ūkio ir miškų mokslų skyrius organizavo tarptautinę konferenciją „Jaunieji mokslininkai – žemės ūkio pažangai“ (,,Young scientists for advance of agriculture“). Tai jau tradicine tapusi aštuntoji jaunųjų mokslininkų konferencija, kurios tikslas – telkti jaunuosius mokslininkus, vykdančius agronomijos, agrobiologijos ir agroekologijos, dirvožemio ir agrochemijos, sodininkystės ir daržininkystės, miškotyros, zootechnikos ir veterinarinės medicinos, žemės ūkio inžinerijos, maisto saugos ir kokybės, agrarinės ekonomikos ir kaimo sociologijos mokslo sričių ir krypčių tyrimus bei skatinti jų bendradarbiavimą ir tyrimų rezultatų sklaidą.

Konferenciją atidarė ir sveikinimo žodį tarė LMA viceprezidentas, Žemės ūkio ir miškų mokslų skyriaus pirmininkas akad. Zenonas Dabkevičius, LMA prezidentas akad. Jūras Banys, Latvijos mokslų akademijos Žemės ūkio ir  miškų mokslų skyriaus pirmininkė prof. Baiba Rivža. Akad Z. Dabkevičius pasidžiaugė tradicine konferencija, kuri šiais metais organizuojama kartu su Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centru, ir pažymėjo, kad šiemet formaliai dalyvauja dvi šalys – Lietuva ir Latvija, bet tarp konferencijos dalyvių yra doktorantų iš Ukrainos, Rusijos, Nigerijos, studijuojančių Lietuvos ir Latvijos institucijose. Akad. J. Banys pasveikino konferencijos dalyvius ir pažymėjo, kad LMA iniciatyva jaunieji mokslininkai vis labiau įtraukiami į LMA veiklą – šiomis dienomis įvyko rinkimai į Jaunąją akademiją (LMAJA), atstovaujančią visoms mokslo sritims. Prof. B. Rivža pasveikino konferencijos dalyvius, padėkojo LMA už šios konferencijos organizavimą ir pasidžiaugė, kad ši konferencija – tai galimybė užmegzti ir stiprinti Baltijos šalių jaunųjų mokslininkų ryšius.

Konferencijoje dalyvavo 24 pranešėjai iš Lietuvos ir 6 pranešėjai iš Latvijos. Pranešimus rengė ir pristatė doktorantai, tyrėjai ir lektoriai, vykdantys tyrimus Lietuvos ir Latvijos mokslo bei studijų institucijose. Konferencijoje taip pat dalyvavo mokslo ir studijų institucijų mokslininkai, spaudos atstovai ir kiti asmenys, suinteresuoti mokslo naujovėmis, tyrimų rezultatais, jų taikymu žemės ūkio gamyboje.

Tarptautinės konferencijos  „Jaunieji mokslininkai – žemės ūkio pažangai“ dalyviai

Plenariniame posėdyje perskaityti 9 pranešimai, vėliau darbas vyko dviejose sekcijose, kur perskaitytas 21 pranešimas. Akad. Z. Dabkevičius akcentavo, kad konferencijos atmosfera labai draugiška – siekiama ugdyti jaunuosius mokslininkus padrąsinant, patariant, bet ne kritikuojant ir recenzuojant. Suprantama, atsižvelgiant į jaunųjų mokslininkų patirtį ir stažą, jų pranešimai skiriasi. Vienuose aptariami pirmi mokslo rezultatai, kituose – formuojamos svarios išvados. Pastebėta, kad jaunųjų mokslininkų darbai nukreipti į aktualiausias šiuolaikines problemas: klimato kaitą, oro ir dirvožemio taršą, augalų ir gyvūnų sveikatą, alternatyvių necheminių  priemonių augalų ir gyvūnų sveikatingumui gerinti paiešką, ekonomines,  socialines ir kultūrines kaimo plėtros problemas ir kt. Plenariniam ir sekcijų posėdžiams vadovavo bei pranešimus vertino 13 LMA tikrųjų narių. Atrinkti 9 geriausi pranešimai, kurių autoriai apdovanoti diplomais ir atminimo dovanomis.  Plenarinės sesijos laureatai: Liene Dārta Lukstiņa (Latvijos valstybinio miškų tyrimų instituto „Silava“), Modupe Doyeni (Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras), Giedrė Vokietytė-Vilėniškė (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas), Agronomijos ir miškotyros sekcijos: Nerijus Sidabras (Vytauto Didžiojo universitetas), Karolina Verikaitė (Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras), Laurynas Virbickas (Kauno technologijos universitetas), Zootechnikos, veterinarijos, sodininkystės ir ekonomikos sekcijos: Kristina Kondrotienė (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas), Brigita Zakarevičiūtė (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas), Dovilė Juškytė (Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras).

Tarptautinės konferencijos  „Jaunieji mokslininkai – žemės ūkio pažangai“ geriausių pranešimų laureatai

Konferencijoje skaitytų pranešimų tezės išleistos atskiru leidiniu, kuris išdalytas visiems 85 konferencijos dalyviams.

Tikimės, kad ši konferencija padės ne tik teikti naujausius fundamentinių ir taikomųjų tyrimų rezultatus, bet taip pat stiprins skirtingų šalių mokslo ir studijų institucijų ryšius, turės įtakos jauniesiems mokslininkams rengiant ir teikiant žemės ūkio gamybos bei verslo konkurencingumą didinančias bei aplinkosaugą gerinančias rekomendacijas.

Žemės ūkio ir miškų mokslų skyriaus informacija
Virginijos Valuckienės nuotraukos

GALERIJA