Naujienos

Atgal

Naujienų archyvas

Pasaulio mokslo forumas ir EASAC

2019 11 20

ES šalių akademijų mokslo konsultacinė taryba (EASAC) yra viena iš septynių Pasaulio mokslo forumo partnerių. Šią savaitę, lapkričio 20–23 d. forumo renginių ciklas vyks Budapešte, Vengrijos mokslų akademijoje. Kaip rašo EASAC vykdomoji direktorė dr. Kristianė Dyl (Christiane Diehl), šiame svarbiame renginyje Taryba vadovaus penkioms sesijoms: „Tvarios maisto sistemos etiniai iššūkiai“, „Transporto dekarbonizavimas“, „Tvari žemdirbystė“, „Regeneracinės medicinos etika“ ir „Klimato kaitos įtakos sveikatai rizikos suvaldymas“. Vyks tiesioginė transliacija (žr. LIVE STREAM meniu punktą tinklalapyje https://worldscienceforum.org/ ).

Sesijoje „Tvarios maisto sistemos etiniai iššūkiai“ bus diskutuojama apie žmogaus ir planetos sveikatai svarbius etinius besikeičiančių maisto sistemų aspektus, taip pat, kaip, remiantis mokslo ir technologijų pažanga, reiktų mažinti  atliekas, didinti aplinkos tvarumą ir bioįvairovę.

„Transporto dekarbonizavimas“: naujausi tyrimai parodė, kad dabartinė ES politika neužtikrins gana greito šiltnamio dujų emisijos mažėjimo, kad klimato šilimas neviršytų 2 oC. Šios transporto emisijos įvairiose šalyse skiriasi, tačiau sudaro 24 proc. viso išskiriamo šiltnamio dujų kiekio Europos Sąjungoje. Diskusijos dalyviai aptars, kaip įgyvendinti priemones, kurios reikalauja keisti visų visuomenės sektorių asmeninio judrumo įpročius.

Sesijos „Tvari žemdirbystė“ dalyviai diskutuos apie tai, kad užtikrinant efektyviausią ekologinių išteklių naudojimą, būtinas paradigmos pokytis. Reikia įgyvendinti tvarios žemdirbystės ir pramonės principus. Akivaizdu, kad būtinas platus tarptautinis bendradarbiavimas, skatinantis atsakingą ir tvarų ekosistemos išteklių naudojimą.

„Klimato kaitos įtakos sveikatai rizikos suvaldymas“: greitėjant klimato pokyčiams daugėja įrodymų, kad gamtos ir socialinės sistemos jau pasiekė prisitaikymo ribą. Todėl būtina kalbėti apie klimato teisingumą (climate justice), ypač apie kaitos pavojus jautriausių visuomenės sluoksnių sveikatai. Naujausio EASAC projekto tyrimų pavyzdžiai apibūdins prioritetus labiausiai pažeidžiamoms grupėms, įskaitant senelius, jaunuolius, ligonius ir migrantus, taip pat globalią ES atsakomybę.

Europos mokslo ir medicinos akademijos vertina sparčiai besivystančios regeneracinės medicinos galimybes ir iššūkius. Mėginama suprasti, kokiais principais reiktų vadovautis ir kokie yra strateginiai prioritetai. Diskusijos dalyvių dėmesio centre – kamieninių ląstelių terapija, tačiau išvados galėtų būti taikomos ir kitoms regeneracinės medicinos sritims. Sesijoje „Regeneracinės medicinos etika“ bus apžvelgta regeneracinės medicinos pažanga,  akcentuojant jos etinius aspektus.

EASAC ir Lietuvos mokslų akademijos informacija