Naujienos

Atgal

Naujienų archyvas

Susitikimas su kunigu Algirdu Toliatu ir jo knygos

2019 11 26

„Širdžių puota “ – taip monsinjoras Kazimieras Vasiliauskas būtų pavadinęs lapkričio 21-osios dienos pavakare  Lietuvos mokslų akademijos pilnutėlėje didžiojoje salėje  įvykusį kunigo Algirdo Toliato susitikimą su visuomene pristatant jo naująją knygą „Ramybė tau“.

Renginio organizatorė LMA skyriaus „Mokslininkų rūmai“ vadovė Aldona Daučiūnienė, pristatydama talentingąjį jauną kunigą  ir leidyklos „Tyto alba “ vadovę Lolitą Varanavičienę, paminėjo, kad šis renginys – tai sielos šventė. Ji pasidžiaugė  vaisinga ilgamete draugyste su šia leidykla ir daugybe buvusių įdomių knygų sutiktuvių šioje ir kitose salėse.

 L. Varanavičienė, kalbėdama apie kunigą A. Toliatą, žavėjosi jo kūrybingumu, gebėjimu įtaigiai kalbėti ir galimybe pristatyti jau penktąją jo knygą. Ji papasakojo apie pažintį sukunigu ir pirmosios jo pamokslų knygos „ Žmogaus ir Dievo metai“ atsiradimo istoriją. Knygai ištirpus iš knygynų lentynų, radosi ir kitos knygos: „Gerumo liūnas“, „Šeštas jausmas yra pirmas“, „Sekmadienio SMS“.

Leidyklos „Tyto alba “ vadovė Lolita Varanavičienė, kunigas Algirdas Toliatas

Penktoji kunigo Algirdo Toliato knyga „Ramybė tau“ tarptautinis projektas, gimęs Vilniaus knygų mugėje. Tai išties unikali knyga, nes parašyta ispanų kalba ir skirta pasaulinei auditorijai. Frankfurto knygų mugėje knyga jau sulaukė tarptautinio susidomėjimo, o dabar išversta į lietuvių kalbą (vertė Aira Nekrašaitė). A. Toliatą pristatančio prologo autorius – ispanų rašytojas Francescas Mirallesas, kunigo veiklą apibendrina rašytojos Linos Ever epilogas. Visi jie susitiko Vilniaus knygų mugėje leidyklos „Tyto alba“ stende – ten ir gimė šios knygos idėja.

„Kas atima iš mūsų ramybę ir laimę? Ar gali kliūtys gyvenime tapti galimybėmis? Kodėl reikia paleisti praeitį? Kaip per smulkmenas nepamesti tikslo? Kaip išmokti ne tik žiūrėti, bet ir matyti?  Ar verta siekti tobulumo“? A. Toliatas, kaip visada, įtikinančiai ir užburiančiai kalbėjo apie santarvę su pačiu savimi. Tada ir pasaulis taps darnus.„ Su dėkingumu ir meile atsiduok tam, ką atneša nauja diena, ir susitaikysi ne tik su savimi. Susitaikysi su gyvenimu“, – sakė kunigas A. Toliatas.

Renginio vedėja Lolita Varanavičienė pasakojo, kad Algirdas Toliatas (g. 1978 m.) baigė Vilniaus kunigų seminariją, studijavo Prancūzijoje. 2007 m. buvo įšventintas į kunigus. Po studijų Italijoje 2012 m. gavo dvasinės teologijos licenciato laipsnį ir buvo paskirtas kunigu Šv. Rapolo bažnyčioje. Nuo 2013 m. eina Lietuvos policijos vyriausiojo kapeliono pareigas. 2016 m. išleido savo pirmąją pamokslų knygą. „Žmogaus ir Dievo metai“ liturginių metų pamokslų ciklas. Kaip rašoma leidyklos tinklalapyje, „Liturginiai metai – tai kaip Dievo ir žmogaus gyvenimo ciklas. Prasideda puošniu ir spalvingu pasiruošiamuoju adventiniu laikotarpiu ir baigiasi Kalėdomis – Dievo ir žmogaus gimimu mūsų sielose, kur nereikia nieko vaidinti, nes nėra prieš ką. Esame tik mes, nuogi ir pažeidžiami, kažkur palikę savo tobulybės įvaizdžius. Liturginis laikas teka ir bręsta per įvairius kasdienius ir neeilinius gyvenimo įvykius. Eina asketiškos gavėnios dykuma – tai palaiminimo, širdies ir minčių apsivalymo metas, kulminuojantis per šv. Velykas, vedančias Žmogaus Sūnų per mylimo žmogaus išdavystę, per atstūmimą, bejėgiškumą, vienatvę, per juodžiausią neviltį ir mirtį į atgimimą. Taip peržengiame savo ribotumo ir galimybių ribas ir įžengiame mūsų sielos gelmėse į Dievo karalystę, esančią arčiau mūsų, nei mes patys sau esame. Visas likęs laikas iki pat paskutinio liturginių metų Kristaus Karaliaus sekmadienio yra skirtas velykinio įvykio tapsmui. „Žmogaus ir Dievo metai“– ne vien pamokslų, bet ir mano sielos knyga“, – sako kunigas Algirdas Toliatas.

 „Gerumo liūnas“ – antroji kunigo Algirdo Toliato pamokslų knyga, liturginių C metų pamokslų ciklas, kuriame plėtojamos pirmojoje knygoje gvildentos temos. Interpretuodamas Šventojo Rašto fragmentus, autorius nagrinėja psichologines, dvasines, moralines ir vertybines problemas. Kunigas Algirdas kreipiasi į visus – tikinčiuosius, netikinčiuosius ir ieškančiuosius. Jo žodis įtaigus ir įtikinamas, jo santykyje su Dievo Žodžiu iškyla ne tik tūkstantmetė krikščionybės istorija, bet ir tikėjimo bei modernybės sąsajos. Knygos tikslas – ne tiek plėsti pažinimą, kiek padėti gilintis į savo sielą ir sąžinę. Ji kviečia žmogų sąmonėti ir skatina jo pokytį bei dvasinę pažangą.

„Kodėl „Gerumo liūnas“? – klausia pats autorius ir atsako: „Mes tampame tuo, kuo mintame. Kuriančios šviesios mintys lyg liūnas nejučia įtraukia į gerus darbus, o knygos vaizdiniai vienas po kito pasigauna ir nuneša mintis per Dievo kupinus žmogaus metus. Pasaulis nuolatos tobulėja ir keičiasi, bet amžinos dieviškosios išminties gelmes ir šių dienų dinamiką pasaulio Dirigento batuta suvienija į darnų skambesį. Knygos tikslas – ne tiek plėsti pažinimą, kiek padėti išgirsti savo sieloje tylų Dievo kalbėjimą. Tada net maži dalykai tampa dideli.“

LMA skyriaus „Mokslininkų rūmai“ vadovė Aldona Daučiūnienė

Knyga „Šeštas jausmas yra pirmas“ kalba apie meilę. Ir, kaip sako pats autorius, meilė yra tai, kas lieka, kai jau nebelieka nieko: „Net kai visai vilties nebelieka, meilė toliau stato tiltus tarpedugnių. Tiesa, avarinius. Jokių garantijų. Saugiklis – tik šeštasis jausmas. Bet jis yra pirmas, nes žmogaus keliui pasibaigus, prasideda Dievo kelias žmoguje, pranokstantis lakiausią vaizduotę.“

Kunigo A. Toliato pamokslai, kuriuos jis paskelbė savo pirmojoje knygoje „Žmogaus ir Dievo metai“, jau įkvėpė daugelį skaitytojų. Kritikai ir visuomenės veikėjai šiuos pamokslus įvertino kaip kalbėjimą su žmonėmis visiems suprantama kalba – be moralizavimo, mokymo, be pozos ir kritikos. Lygiai su tokiu pat susižavėjimu sutikta antroji knyga „Gerumo liūnas“ ir autorius ypač vertinamas už tai, kad jo kalbėjime girdėti ne tiesos konstatavimas, o ieškojimas.

Paklaustas, kodėl pasirinko kunigo kelią, jis atsakė: „Netikėtai įsimylėjau Dievą ir jau nieko nebegalėjau daryti kito.“ Iki pat dvyliktos klasės jis galvojo, kad bus ekonomistas kaip mama. Viską apvertė į mokyklą atėjusi jauna tikybos mokytoja. A. Toliatas norėjo įrodyti, kad ji tik švaisto laiką tokioje beviltiškoje srityje, todėl iš etikos perėjo į tikybą ir nuolat mesdavo iššūkius jaunai mokytojai, klausinėdamas begalės dalykų, net  surašydamas klausimų sąrašus. Tokia buvo gana dramatiškų būsimo kunigo pasikeitimų pradžia, kol galiausiai jis suprato, kad klausimai baigėsi, bet atėjo sprendimas.

Šiuolaikinio jaunimo,( o ir vyresniųjų ) numylėtinis, visuomet randantis paprastų ir suprantamų būdų paaiškinti sudėtingiausius religinius ar gyvenimo klausimus, kuria knygas, kurios  paremtos trimis dieviškosiomis dorybėmis – tikėjimu, viltimi ir meile.

Į klausimą apie būsimas knygas kunigas A. Toliatas atsakė, kad rengia knygą vaikams. Ją taip pat skirs ir neregiams vaikams, kuri bus išleista Brailio raštu. Renginio pabaigoje knygų autorius kunigas A. Toliatas  didžiulei miniai gerbėjų pasirašė autografus.

Aldona Daučiūnienė, LMA skyriaus „Mokslininkų rūmai“ vadovė
Virginijos Valuckienės nuotraukos

GALERIJA