Naujienos

Atgal

Naujienų archyvas

Mokslo žurnalų leidybos iššūkiai

2019 11 27

Lapkričio 22 d. Lietuvos mokslų akademijoje įvyko LMA periodinių mokslo žurnalų vyr. redaktorių  ir atsakingųjų sekretorių pasitarimas, jame dalyvavo LMA vadovai ir mokslų skyrių pirmininkai. 

Įžangos žodį tarė LMA prezidentas akad. Jūras Banys. Jis akcentavo mokslo žurnalų svarbą ir būtinybę išlaikyti tęstinumą.

Iš kairės: LMA viceprezidentas akad. Zenonas Dabkevičius ir LMA prezidentas akad. Jūras Banys

LMA viceprezidentas akad. Zenonas Dabkevičius pristatė vykdomą projektą „Periodinių mokslo leidinių leidyba ir jos koordinavimas“. Į projekto trečiąjį etapą atrankos barjerus įveikė šeši LMA leidiniai: „Filosofija. Sociologija“, „Chemija“, „Menotyra“, „Lithuanian Journal of Physics“, „Lituanistica“ ir „Biologija“. Du žurnalai – „Acta medica Lituanica“ ir „Energetika“ – užsitikrino vienų metų ES struktūrinių fondų finansavimą (bus išleista po 4 numerius). „Geologijos. Geografijos“ ir „Žemės ūkio mokslų“ leidyba šiais metais finansuojama LMA lėšomis. Pranešėjas apžvelgė leidinių cituojamumo rodiklius, supažindino su numatoma kasmetine žurnalų patikra, informavo apie žurnalų priklausymą tarptautinėms duomenų bazėms.

Su LMA mokslo žurnalų būkle supažindino Leidybos skyriaus vadovė Zina Turčinskienė. Ji įvardijo žurnalų mokslinių straipsnių komplektavimo problemas, apžvelgė sklaidos, elektroninės leidybos, duomenų bazių, žurnalų prenumeratos, mainų programos, straipsnių autorystės ir originalumo patikros, kitus klausimus.Leidybos skyriaus vadovė Zina Turčinskienė

Žurnalų redaktoriai ir atsakingieji sekretoriai kalbėjo apie problemas, su kuriomis susiduria. Vieni pažymėjo, kad vis dar trūksta gerų mokslinių straipsnių. Kiti – atvirkščiai, pavyzdžiui, „Menotyros“, „Filosofijos. Sociologijos“, „Biologijos“ žurnalai gauna jų labai daug ir turi griežtai atrinkti straipsnius, dažnai trumpinti.

Į Lietuvą plūsta mokslinių straipsnių rankraščiai iš Indijos, Irano, Kinijos ir kt., kurie neatitinka moksliniams straipsniams keliamų reikalavimų. Lietuvos autoriai dažnai nesuinteresuoti publikuoti straipsnius šalies mokslo žurnaluose, nes daugelis mokslo ir studijų institucijų yra priėmusios labai aukštus mokslininkų atestacinius reikalavimus, kurie numato vertinimui įskaityti, pavyzdžiui, tik tarptautinių leidyklų leidžiamus periodinius mokslo žurnalus ar ypač aukšto cituojamumo leidinius. Dauguma Lietuvos mokslo žurnalų negali garantuoti mokslininkams jų matomumo ir tarptautinio pripažinimo, todėl autoriai mieliau renkasi trečiarūšį užsienio žurnalą.

Pasitarime diskutuota, kaip padidinti leidinių cituojamumo indeksą, dalytasi mintimis apie redakcinių kolegijų atnaujinimą, straipsnių recenzavimo subtilybes, gvildenti finansavimo klausimai, sutarta, kad negali būti pateisinamas nuolatinis leidinių vėlavimas, reikėtų orientuotis, kad mokslinis žurnalas būtų išleistas kiekvieno ketvirčio pirmą mėnesį.

LMA Leidybos skyriaus informacija

GALERIJA