Naujienos

Atgal

Naujienų archyvas

Prisimenant Akademiką prof. habil. dr. Antaną Tylą

2019 12 02

Lapkričio 27 d. Lietuvos mokslų akademija (LMA) ir Anykščių r. savivaldybė organizavo Akademiko prof. habil. dr. Antano Tylos – žymaus Lietuvos istoriko, archeografo, visuomenės veikėjo, daugelio istoriografinių knygų autoriaus – atminimui skirtus renginius, minėdami Akademiko 90-metį ir pirmąsias mirties metines.Iš dešinės: Nepriklausomybės Akto signataras prof. Vytautas Landsbergis, Lietuvos mokslų akademijos prezidentas akad. Jūras Banys, LMA Humanitarinių ir socialinių mokslų skyriaus pirmininkas akad. Domas Kaunas

LMA delegacija, vadovaujama akad. Domo Kauno, ir Anykščių r. savivaldybės delegacija, kuriai vadovavo viceministras Dainius Žiogelis, aplankė Akademiko Antano Tylos kapą ir padėjo gėlių. Vėliau LMA mažojoje konferencijų salėje buvo surengta atminimo popietė. Akad. D. Kaunas, popietės vedėjas, pristatė dalyvius ir, trumpai pasidalijęs savo su Akademiku bendravimo prisiminimais, įžangos žodį suteikė Lietuvos mokslų akademijos prezidentui akad. Jūrui Baniui. Renginyje taip pat kalbėjo Aukščiausiosios Tarybos – Atkuriamojo Seimo Pirmininkas, Nepriklausomybės Akto signataras prof. Vytautas Landsbergis, Anykščių r. savivaldybės vicemeras Dainius Žiogelis, akademikai Egidijus Aleksandravičius ir Zigmantas Kiaupa,  Antano Baranausko ir Antano Vienuolio-Žukausko memorialinio muziejaus direktorius Antanas Verbickas, istorikas doc. dr. Rimantas Miknys, Kauno Šv. Pranciškaus Ksavero bažnyčios vicerektorius doc. dr. Kazimieras Ambrasas SJ, istorikas, kraštotyrininkas Gintaras Vaičiūnas, Akademiko anūkas Martynas Mockus, rašytoja, senosios lietuvių literatūros tyrinėtoja dr. Jurga Žasinaitė-Gedminienė.Renginio dalyviai (iš kairės): akad. Zigmantas Kiaupa, akad. Egidijus Aleksandravičius, Antano Baranausko ir Antano Vienuolio-Žukausko memorialinio muziejaus direktorius Antanas Verbickas, istorikas, kraštotyrininkas Gintaras Vaičiūnas, LMA Vrublevskių bibliotekos direktorius dr. Sigitas Narbutas ir kiti.

Atminimo popietės pabaigoje buvo parodyta habil. dr. Vytauto Urbanavičiaus trumpa filmo ištrauka apie 2004 m. spalio pabaigoje Lietuvos istorijos institute švęstas 75-ąsias akad. A. Tylos gimimo metines, kur, pasibaigus sveikinimams, žodį tarė ir pats jubiliatas.

Aurika Bagdonavičienė, LMA Humanitarinių ir socialinių mokslų skyriaus mokslinė sekretorė

Plačiau apie renginį skaitykite

GALERIJA