Renginiai

Atgal

Renginių archyvas

Monografijos „Klaipėdos kraštas 1945–1960 m.: naujos visuomenės kūrimasis ir jo atspindžiai šeimų istorijose“ sutiktuvės

2020 01 09

RENGINIO VIETA: Lietuvos mokslų akademija
RENGINIO PRADŽIA: 16 val.

Klaipėdos universiteto mokslininkių dr. Sigitos Kraniauskienės, doc. dr. Silvos Pocytės, prof. dr. Ruth Leiserowitz ir Irenos Šutinienės monografijos „Klaipėdos kraštas 1945–1960 m.: naujos visuomenės kūrimasis ir jo atspindžiai šeimų istorijose“ sutiktuvės.

Dalyvaus knygos autorės dr. Sigita Kraniauskienė, doc. dr. Silva Pocytė, Irena Šutinienė.
Įžvalgomis dalysis istorikas dr. Darius Juodis (Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija) ir sociologė doc. dr. Rūta Žiliukaitė (Vilniaus universitetas).

Renginį ves LMA Humanitarinių ir socialinių mokslų skyriaus pirmininkas akad. Domas Kaunas.

Tarpdalykinis tyrimas sujungė istorinę ir sociologinę perspektyvas pasakojimui apie Klaipėdos krašte po Antrojo pasaulinio karo likusių žmonių išgyvenimus ir jausenas, apie naujųjų gyventojų atvykimo motyvus, apie kasdienybės aplinką, kurioje gyventojai kūrėsi ir gyveno. Pasakojimas apie naujos visuomenės kūrimąsi Klaipėdos krašte pagrįstas ne tik rašytinių istorinių šaltinių analize, bet ir ikonografine medžiaga bei įvykių amžininkų pasakojimais. Autorių surinktuose interviu užfiksuoti asmenų patyrimai ir šeimų istorijos. Jose atsiskleidžia pokario Klaipėdos krašto paveikslas, kupinas dramatiškų netekčių ar kasdienio džiaugsmo detalių, siužetų apie sugyvenimą ir atskirtį.

LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS HUMANITARINIŲ IR SOCIALINIŲ MOKSLŲ SKYRIUS
KLAIPĖDOS UNIVERSITETO BALTIJOS REGIONO ISTORIJOS IR ARCHEOLOGIJOS INSTITUTAS IR SOCIALINIŲ IR HUMANITARINIŲ MOKSLŲ FAKULTETO SOCIALINIŲ POKYČIŲ STUDIJŲ CENTRAS