Renginiai

Atgal

Renginių archyvas

Latvijos ir Lietuvos mokslininkus sieja glaudus bendradarbiavimas

2020 01 17

Sausio 16 d. Lietuvos mokslų akademijoje lankėsi Latvijos mokslo bendruomenės delegacija, vadovaujama Latvijos mokslų akademijos prezidento prof. Ojars’o Sparičio. Susitikime dalyvavo LMA prezidentas akad. Jūras Banys, viceprezidentas akad. Zenonas Dabkevičius, Humanitarinių ir socialinių mokslų skyriaus pirmininkas akad. Domas Kaunas, LMA Jaunosios akademijos nariai.

Susitikimas prasidėjo aptariant 2020 m. Latvijos ir Lietuvos mokslo akademijų bendradarbiavimo ir švietimo politikos klausimus. Didelis dėmesys buvo skirtas š. m. vasario 24 d. Rygoje vyksiančiai konferencijai „Innovation – Power of the 21st Century“ (liet. Inovacijos – 21 amžiaus jėga). Konferenciją organizuoja Latvijos mokslo ir studijų bei valdžios institucijos. Konferencijos tikslas – supažindinti visuomenę su naujausiomis mokslo inovacijomis, skatinti mokslinį bendradarbiavimą, padėti mokslininkams išnaudoti mobilumo, inovacijų ir technologijų galimybes. Į konferenciją taip pat pakviesti Europos komisijos, Europos regionų komitetų, Europos mokslų akademijų, Europos universitetų ir ministerijų atstovai.

Iš kairės: Humanitarinių ir socialinių mokslų skyriaus pirmininkas akad. Domas Kaunas, Latvijos mokslų akademijos prezidentas prof. Ojars’as Sparitis, LMA prezidentas akad. Jūras Banys, Latvijos delegacijos atstovės Gunta Raca ir Julia Stare bei LMA viceprezidentas akad. Zenonas Dabkevičius

Vienas iš Latvijos delegacijos susitikimo tikslų – susipažinti su LMA Jaunosios akademijos veikla. Aptarime dalyvavo LMAJA pirmininkas dr. Mindaugas Gedvilas, mokslinė sekretorė dr. Diana Marčiulynienė ir dr. Edvinas Orentas. Gvildenti Latvijos mokslų akademijos Jaunosios akademijos steigimo klausimai, aptartos bendradarbiavimo galimybės, įvertinta mokslo politikos, populiarinimo ir tarptautiškumo svarba.

Latvijos mokslų akademijos prezidentas Ojārs’as Spārītis (centre) su jaunaisiais Latvijos ir Lietuvos mokslininkais. Iš kairės: LMAJA pirmininkas Mindaugas Gedvilas, Latvijos delegacijos atstovės Julia Stare ir Gunta Raca, LMAJA mokslinė sekretorė Diana Marčiulynienė bei LMAJA narys Edvinas Orentas

Informaciją parengė LMA prezidento vyr. referentė Vita Žilinskaitė, LMA Jaunosios akademijos mokslinė sekretorė Diana Marčiulynienė
Virginijos Valuckienės nuotr.