Naujienos

Atgal

Naujienų archyvas

Matematikos, fizikos ir chemijos mokslų skyriaus narių visuotinis susirinkimas

2020 01 23

2020 m. sausio 21 d. įvyko Matematikos, fizikos ir chemijos mokslų skyriaus narių ataskaitinis susirinkimas. Skyriaus pirmininkas akad. Leonas Valkūnas pristatė išsamią skyriaus 2019 m. veiklos ataskaitą, kurią ruošė sekcijų pirmininkai, skyriaus pirmininkas ir mokslinė sekretorė.

Iš kairės: akademikai Romualdas Karazija, Gintautas Tamulaitis, Feliksas Ivanauskas, Mifodijus Sapagovas, Albertas Malinauskas, Vidmantas Gulbinas

Vyko diskusijos. Po diskusijų skyriaus nariai jai pritarė.   Susirinkime buvo aptartas 2020 m. skyriaus veiklos planas.  Sutarta, jog skyriaus nariai, gavę plano metmenis, siūlys galimus jo papildymus. Sudaryta ir patvirtinta komisija  jaunųjų mokslininkų / doktorantų ir aukštųjų mokyklų studentų moksliniams darbams vertinti.

MFCHM skyriaus informacija
Virginijos Valuckienės nuotraukos

GALERIJA