Naujienos

Atgal

Naujienų archyvas

LMA prezidento susitikimas su Lundo universiteto prof. Conny Sathe

2020 02 14

Vasario 14 d. Lietuvos mokslų akademijoje lankėsi Lundo universiteto „MAX IV“ laboratorijos vadovas prof. Conny Sathe.

Susitikime dalyvavo LMA prezidentas akad. Jūras Banys, VU Cheminės fizikos instituto direktorius prof. dr. Valdas Šablinskas ir dr. Milda Pučėtaitė, šiuo metu Lundo universitete atliekanti podoktorantūros stažuotę.Iš kairės: Lundo universiteto „MAX IV“ laboratorijos vadovas prof. Conny Sathe ir LMA prezidentas akad. Jūras Banys

LMA prezidentas akad. Jūras Banys supažindino svečius su LMA veikla, aptarė bendradarbiavimo su Lundo universitetu ir „Max IV“ galimas kryptis. Buvo išsiaiškinta, kad biomokslų, biotechnologijos, medžiagų mokslų tyrimams atlikti ypač reikia ir sinchrotroninių spinduliuotės tyrimų.

Iš kairės: LMA prezidentas akad. Jūras Banys, Lundo universiteto „MAX IV“ laboratorijos vadovas prof. Conny Sathe, VU Cheminės fizikos instituto direktorius prof. dr. Valdas Šablinskas ir dr. Milda Pučėtaitė

Tokie susitikimai plečia ir gerina Lietuvos ir Švedijos mokslinį bendradarbiavimą.

LMA prezidento vyr. referentė Vita Žilinskaitė
Virginijos Valuckienės nuotraukos