Naujienos

Atgal

Naujienų archyvas

LMA prezidentas Baltijos regiono konferencijoje

2020 02 25

2020 m. vasario 24-26 d. Rygoje vyko Baltijos regiono konferencija „Naujovės: XXI a. galia“ /„Innovation: power of the 21st century“. Ši konferencija buvo derinama su Baltijos jūros regiono „Interreg“projekto veikla. „Smart-Up BSR“ yra Baltijos jūros regiono bendruomenė, leidžianti regionams užmegzti ryšius su partneriais ir pritaikyti tyrimų bei inovacijų potencialą praktikoje.

Iš kairės: Latvijos mokslų akademijos tikrasis narys, Latvijos universiteto prof. Andris Sternbergs ir Lietuvos mokslų akademijos prezidentas akad. Jūras Banys 

„Smart-Up“ tinklas susijęs su ES RIS3 ekspertais – ES Regionų komitetu ir Jungtiniu tyrimų centru. Tai yra regioninių inovacijų  „iš apačios į viršų“ skatinimas. Latvijos „Smart-up BSR“ projekto partneriai – Latvijos universitetas, Švietimo ir mokslo ministerija, Liepojos universitetas kartu su Latvijos mokslo akademija kvietė verslininkus, valdžios institucijų, mokslo institucijų ir savivaldybių atstovus dalyvauti renginyje. Pirmoji konferencijos diena buvo skirta  inovacijų diegimo įmonėse ir mokslo įstaigose klausimams aptarti. Renginį globojo buvusi Latvijos Respublikos Prezidentė Vaira Vikė Freiberga. Ji perskaitė pirmąjį pranešimą, kuriame apžvelgė dabartinę situaciją Baltijos jūros regione, inovacijų poreikį, jų svarbą. Antrajame pranešime Europos investicijų banko atstovas Marc D’hooge papasakojo apie EIB priemones, kurios yra taikomos Baltijos regionui. Suomijos mokslų akademijos prezidentas Risto Nieminen papasakojo apie Suomijos patirtį mokslo ir inovacijų srityje. Jis pabrėžė, kad Suomijos vyriausybė plane „Suomija 2030“ nusprendė iki 2030 metų skirti moksliniams tyrimams ir eksperimentinei plėtrai ne mažiau kaip 4 procentus BVP.

Lietuvos mokslų akademijos prezidentas akad. Jūras Banys 

Lietuvos mokslų akademijos prezidentas J. Banys perskaitė pranešimą „Inovacijos Lietuvoje“. Konferencijoje taip pat dalyvavo Latvijos ekonomikos, finansų, švietimo ir mokslo ministerijų atstovai. Buvo priimta deklaracija, skatinti  Baltijos šalių akademijų ir mokslo institucijų bendradarbiavimą, raginanti  plačiau informuoti visuomenę apie paskutinius mokslo pasiekimus.

Lietuvos mokslų akademijos informacija
Janio Brencisio (Jānis Brencis) nuotraukos