Naujienos

Atgal

Naujienų archyvas

Lietuvos ir CERN jungtinio komiteto posėdis

2020 03 10

Aptartas Lietuvos dalyvavimas Europos branduolinių mokslinių tyrimų organizacijoje (CERN) 2019 metais

Kovo 9 d. Lietuvos mokslų akademijoje posėdžiavo Lietuvos ir CERN jungtinis komitetas. Dalyvavo visi komiteto nariai: Lietuvos švietimo tarybos pirmininkė prof. dr. Saulė Mačiukaitė-Žvinienė, LMA prezidentas akad. Jūras Banys, LR ekonomikos ir inovacijų viceministrė Jekaterina Rojaka, Lietuvos inovacijų centro (LIC) direktorius Mantas Vilys, CERN tarptautinių santykių direktorė Šarlotė Varakolė (Charlotte L. Warakaulle), CERN santykių su šalimis-asocijuotomis narėmis ir ne narėmis vadovas prof. Emanuelis Tsesmelis (Emmanuel Tsesmelis) ir vyresnysis patarėjas CERN santykiams su Lietuva prof. Kristofas Šėferis (Christoph Schäfer).

CERN tarptautinių santykių direktorė Š. Varakolė posėdyje dalyvavo nuotoliniu būdu

Posėdyje taip pat dalyvavo LR švietimo ir moklso viceminisras Valdemaras Razumas, LR ambasadorius prie Jungtinių Tautų ir kitų tarptautinių organizacijų Ženevoje Andrius Krivas, LR Užsienio reikalų ministerijos atstovės Dalia Kreivienė, Dalia Kadišienė, Vilniaus universiteto (VU) branduolių ir dalelių fizikos centro vadovas dr. Aurelijus Rinkevičius, LR Prezidento patarėjas Paulius Baltokas, VU teorinės fizikos ir astronomijos instituto mokslo darbuotojas dr. Andrius Juodagalvis, LIC konsultantas Adomas Jelinskas, LMA Organizacinio skyriaus vadovas Andrius Bernotas.

LMA prezidentas J. Banys (dešinėje) komentuoja bendradarbiavimo su CERN 2019 metais apžvalgos skaidres

Posėdį vedė prof. S. Mačiukaitė-Žvinienė. Aptarti Lietuvos dalyvavimo CERN mokslo, studijų, pramonės indėlio, mokytojų ir viešinimo programose 2019 metais aspektai. LMA prezidentas J. Banys bendradarbiavimo apžvalgoje smulkiau pristatė mokslinio bendradarbiavimo projektus. Kiti kalbėję pasidžiaugė, kad Lietuva per metus padarė pažangą ne tik spręsdama administracinius klausimus, bet ir pramonės dalyvavimo, inovacijų plėtros skatinimo, rengimosi taikyti CERN naujoves srityse. Kartu atkreiptas dėmesys į spręstinas problemas. Pasitarime pateikti pranešimai skelbiami CERN svetainėje.

LMA informacija