Naujienos

Atgal

Naujienų archyvas

Skelbiami 2019 metų Lietuvos mokslų akademijos vardinių premijų konkursų laureatai

2020 03 12

Lietuvos mokslų akademijos prezidiumas, vadovaudamasis 2014 m. spalio 14 d. Nr. 36 nutarimu „Dėl LMA organizuojamų geriausių mokslinių darbų konkursų ir jų nuostatų“ ir jį patikslinančiais 2015 m. spalio 10. Ir 2016 m. sausio 6 d. nutarimais, n u t a r i a:

remiantis 2019 m. LMA vardinių  premijų konkursų rezultatais, konkursui pateiktų darbų vertinimo komisijų siūlymais bei mokslų skyrių teikimu, skirti premijas 2019 m. LMA vardinių premijų konkursų nugalėtojams.

  • Simono Daukanto (istorija) premiją skirti Vilniaus universiteto profesoriui Zenonui Butkui už darbų ciklą ,,Lietuvos ir kitų Baltijos šalių diplomatijos tyrimai“.
  • Albino Rimkos (ekonomika) premiją skirti prof. dr. Vaidai Pilinkienei, dr. Vilmai Deltuvaitei, doc. dr. Astai Daunorienei, prof. dr. Vaidui Gaideliui už monografiją „Konkurencingumo kūrimas ir stiprinimas pašto paslaugų sektoriuje: Lietuvos atvejis“ / Competitiveness Creation and Maintenance in Postal Services Industry: Lithuanian Case Study.
  • Juozo Dalinkevičiaus (geomokslai) premiją skirti Vilniaus universiteto profesoriui akad. Gediminui Motuzai Matuzevičiui už darbų ciklą „Lietuvos ir kitų kraštų prekambro moksliniai geologiniai tyrimai geologinio kartografavimo būdu ir kartografavimo metodikos diegimas Vilniaus universitete“.
  • Vlado Lašo (medicina) premiją skirti Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos fakulteto Virškinimo sistemos tyrimų instituto vadovui akad. Limui Kupčinskui už darbų ciklą „Opinis kolitas ir Krono liga – civilizacijos sąlygotos ligos (fundamentalūs ir klinikiniai aspektai)“.
  • Pranciškaus Šivickio (biologija) premiją skirti Gamtos tyrimų centro Ekologijos instituto P. B. Šivickio parazitologijos laboratorijos vadovui akad. Gediminui Valkiūnui už monografiją: Valkiūnas, G. Avian malaria parasites and other haemosporidia (Paukščių maliariniai parazitai ir kitos hemosporidijos). Boca Raton, London, New York et al.: CRC Press, 2005, 946 p.: il. ISBN 0415300975.
LMA prezidiumo informacija