Naujienos

Atgal

Naujienų archyvas

Justinui Marcinkevičiui (1930–2011) – 90

2020 03 12

Lietuvos mokslų akademija (LMA) pakvietė visuomenę į Justino Marcinkevičiaus (1930–2011) 90-mečio vakarą kovo 10-ąją, Poeto gimimo dieną. Justino Marcinkevičiaus vardas visada sukelia išskirtinį žmonių susidomėjimą ir suburia didelę auditoriją. Tą ne kartą patvirtino ir Poeto dalyvavimas Mokslų akademijoje minint Jo gimtadienio sukaktis, ir vėliau, jau Poetui iškeliavus Anapilin, pažymint ir prisimenant šią reikšmingą datą. Žmonės gausiai rinkosi ir dabar, minėdami Jo 90-metį. Tarp dalyvių buvo ir Lietuvos nepriklausomos valstybės atkūrimo akto signatarai prof. Vytautas Landsbergis, Justas Vincas Paleckis, Vytenis Povilas Andriukaitis.

LMA Humanitarinių ir socialinių mokslų skyriaus pirmininkas akad. Domas Kaunas, pradėdamas vakarą, pasveikino dalyvius, supažindino su programa ir suteikė žodį LMA prezidentui akad. Jūrui Baniui. Prezidentas kalbėjo, kad džiugu būtent šiandien, kovo 10-ąją, minėti dieną, kai Kūrėjui Justinui Marcinkevičiui sukanka 90 metų. „Galime didžiuotis, kad Lietuva turėjo tokį Žmogų, Mokslų akademija didžiuojasi, kad savo gretose turėjo Jį kaip tikrąjį Akademijos narį, akademiką“, – pažymėjo prezidentas ir kvietė prelegentus pasidalyti įžvalgomis apie Kūrėją, prisiminimais ir visiems maloniai praleisti vakarą.

Iš kairės: Lietuvos nepriklausomos valstybės atkūrimo akto signataras, Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo Pirmininkas prof. Vytautas Landsbergis; toliau pranešėjai, Lietuvos rašytojų sąjungos nariai akad. Vytautas Martinkus, akad. Viktorija Daujotytė ir akad. Jūratė Sprindytė; kino režisierius Gytis Lukšas, literatūros kritikas eseistas Valentinas Sventickas, LMA Humanitarinių ir socialinių mokslų skyriaus pirmininkas akad. Domas Kaunas

Buvo išklausyti trijų akademikų, Lietuvos rašytojų sąjungos narių pranešimai: akad. Viktorijos Daujotytės „Apie vieną Biblijos motyvą“, akad. Vytauto Martinkaus „Pustuštėse vertybių girnose" ir akad. Jūratės Sprindytės „Viešasis intelektualas: „laiko negali pasirinkti".

Vilniaus universiteto dramos teatro trupė (meno vadovas Rimantas Venckus) paskaitė ištrauką iš Just. Marcinkevičiaus poemos „Pažinimo medis“.

Dainos mylėtojų klubo mišrusis choras „Alumni Vilnenses“ (vadovas Algimantas Kriūnas, chormeisterė, dirigentė Simona Vitkauskienė, koncertmeisteris Justinas Brūzga) atliko keletą lietuvių kompozitorių kūrinių Just. Marcinkevičiaus eilėmis. Dauguma šio choro narių savo laiku buvo Vilniaus universiteto Dainų ir šokių ansamblio dalyviais, kaip juo buvo ir Just. Marcinkevičius. Liudytojai patikina, kad iš tenai suskambo pirmosios Poeto eilėms sukurtos dainos, kurios po šiai dienai dainuojamos kaip lietuvių liaudies dainos. Chorui talkino profesionalūs atlikėjai Tomas Lukošius (vibrafonas) ir Karolis Jurgaitis (timpanai), solistė Simona Vitkauskienė.

Vakaro  pabaigoje Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos 30-mečio proga visi kartu sugiedojo Lietuvos valstybės himną (Tautišką giesmę).

LMA Humanitarinių ir socialinių mokslų skyriaus informacija