• LIT
  • Naujienos
Atgal

Naujienos

Profesoriaus Džordžo Grifino (GEORGEֹ Griffin), Europos medicinos akademijų federacijos (FEAM) prezidento, pareiškimas dėl COVID-19 protrūkio (Briuselis, 2020 m. kovo 12 d.)

2020 03 19

2019  m. gruodžio mėn. Kinijos Hubei provincijoje buvo pranešta apie pirmuosius naujos koronavirusinės ligos, vadinamos COVID-19, atvejus. Didėjant naujų atvejų, mirčių ir ligos apimtų šalių skaičiui, 2020 m. sausio 30 d. Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) paskelbė COVID-19 protrūkį tarptautinio masto visuomenės sveikatos krize (PHEIC, Public Health Emergency of International Concern)1, o 2020 m. kovo 11 d. – pandemija2. Pranešimas apie pandemiją rodo, kad infekcija nevaržomai plinta tarp žmonių. Manoma, kad be žmonių mirčių ir sukeliamos įtampos sveikatos priežiūros sistemoms ir darbuotojams, COVID-19 protrūkis  turės didelį ekonominį poveikį visame pasaulyje.

Dabar mes žengiame į kritinį etapą, reikalaujantį plataus bendradarbiavimo visais lygmenimis. Kaip Europos medicinos akademijų federacijos (FEAM) prezidentas, sveikinu  PSO ir ES institucijų pastangas remti nacionalines valdžios institucijas ir mokslinių tyrimų bei medicinos bendruomenes, kurios šiuo metu ieško gydymo būdų ir vakcinų, dėdami visas pastangas sustabdyti ligos protrūkį ir padėti pacientams. Taip pat pagirtina, kad ES institucijos imasi priemonių dėl protrūkio ekonominių padarinių3.

Būtina bendradarbiauti ne tik aiškinantis klinikinę infekcijos eigą, bet ir spartinant tinkamų gydymo būdų, diagnostinių tyrimų ir vakcinų kūrimą. Moksliniai tyrimai ir plėtra turi suvienyti viešąjį ir privatųjį sektorius bendram darbui. Todėl palankiai vertinu ES iniciatyvą skirti 47,5 milijonų eurų iš programos „Horizontas 2020“ biudžeto finansuoti projektams, kuriais siekiama gilinti žinias apie klinikinį ir visuomenės sveikatos atsaką į COVID-194, ir dar 45 milijonus eurų naujų gydymo būdų ir diagnostikos priemonėms kurti pagal Inovatyvių vaistų iniciatyvą (IVI)5; tokią pačią sumą skirs privatus sektorius, tai susidarys 90 milijonų eurų. Šios ir kitų nacionalinių vyriausybių bei finansuojančių organizacijų, tokių kaip „Wellcome Trust“ 6, Pasirengimo epidemijoms inovacijų koalicija (CEPI, Coalition for Epidemic Preparedness Innovations)7 bei Bilo ir Melindos fondas8, pastangos yra labai svarbios siekiant nugalėti šį protrūkį.

Visgi vakcinai sukurti gali prireikti mažiausiai vienerių metų. Būtina skubiai vienyti jėgas bendriems moksliniams tyrimams siekiant užpildyti pagrindines žinių apie infekcijos protrūkį spragas (pvz., ligos gyvūninę kilmę, plitimo dinamiką, rizikos veiksnius)9, užtikrinant, kad visuomenės sveikatos priemonės būtų grindžiamos geriausiais turimais moksliniais įrodymais. Reikia skatinti ir palengvinti reikiamų duomenų pasirodymą ir keitimąsi jais ES ir pasauliniu lygmeniu. Be to, siekiant užtikrinti, kad socioekonominis, teisinis ir etinis taikomų priemonių poveikis būtų teisingai suprastas, reikia skatinti tarpdalykinį bendradarbiavimą (įskaitant socialinius mokslus).

Veiksmai, kuriuos Europos Komisijos pirmininkė Ursula fon der Lejen (Ursula von der Leyen) paskelbė 2020 m. kovo 10 d., yra reikšmingas žingsnis šia kryptimi. Be mokslinių tyrimų ir plėtros finansavimo, Europos Komisija koordinuoja priemones su ES valstybėmis narėmis – remdamosi tokiomis svarbiomis ES agentūromis kaip Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras (ECDC, European Centre for Disease Prevention and Control) ir Europos vaistų agentūra (EMA, European Medicines Agency) – ir sukvietė naują epidemiologų ir virusologų komandą, kuri pateiks gaires Europos lygiu. Europos Sąjunga taip pat paskelbė nemažai priemonių, tarp kurių yra „Corona Response Investment Initiative“  (Atsako į koroną investicinė iniciatyva), kurios tikslas – reaguoti į protrūkio makroekonominį poveikį.

Šios pandemijos poveikį vis dar sunku išmatuoti. Tarp priemonių, kuriomis siekiama sustabdyti protrūkį Kinijos Hubei provincijoje, Italijos šiaurinėje dalyje ir kituose Europos regionuose, nenumatytų pasekmių gali būti kai kurių vaistų, veikliųjų sudedamųjų dalių ir kitų medicinos produktų, tokių kaip apsauginės kaukės, tiekimo sutrikimas10. Šie reiškiniai taip pat reikalauja suderinto ir solidarumu pagrįsto atsako ES lygiu.

FEAM remia integruoto „One Health“ (Viena sveikata) požiūrio, atspindinčio svarbius žmonių, gyvūnų ir aplinkos sveikatos ryšius, įgyvendinimą. Nauji virusai atsiranda dėl natūralių mechanizmų11. Ruošdamiesi tokiam įvykiui kaip dabartinis COVID-19 protrūkis ar su juo jau susidūrę, turėtume vengti siauro uždaro mąstymo.

Profesorius Džordžas E. Grifinas, Infekcinių susirgimų ir medicinos profesorius emeritas
Šv. Jurgio medicinos mokykla, Londono universitetas
FEAM prezidentas

1 https://www.who.int/news-room/detail/30-01-2020-statement-on-the-second-meeting-of-the-internationalhealth-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-(2019-ncov)
2 https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-oncovid-19---11-march-2020
3 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_440
4 https://ec.europa.eu/info/news/coronavirus-eu-mobilises-eur10-million-for-research-2020-jan-31_en
5 https://www.imi.europa.eu/news-events/press-releases/imi-launches-eur-45m-call-proposals-coronavirus
6 https://wellcome.ac.uk/news/wellcome-pledges-10-million-tackle-novel-coronavirus-epidemic-covid19
7 https://cepi.net/news_cepi/cepi-expands-investment-in-covid-19-vaccine-development/
8 https://www.gatesfoundation.org/Media-Center/Press-Releases/2020/03/COVID-19-TherapeuticsAccelerator
9 https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/who-china-joint-mission-on-covid-19-finalreport.pdf
10 https://www.ema.europa.eu/en/news/addressing-potential-impact-novel-coronavirus-disease-covid-19- medicines-supply-eu
11 https://www.feam.eu/wp-content/uploads/OneHealthDeclarationBucharestMay2014FINAL-1.pdf