Naujienos

Atgal

Naujienų archyvas

10-oji jaunųjų mokslininkų konferencija „Fizinių ir technologijos mokslų tarpdalykiniai

2020 03 20

Lietuvos mokslų akademijos (LMA) Matematikos, fizikos ir chemijos mokslų skyrius kartu su Technikos mokslų skyriumi jau dešimtąjį kartą rengia LMA jaunųjų mokslininkų konferenciją „Fizinių ir technologijos mokslų tarpdalykiniai tyrimai“ (toliau – konferencija).     

Konferencijos darbas vyksta trijose sekcijose: Fizinių mokslų, Technologijos mokslų, Inovacijų ir skaitmeninės ekonomikos. Inovacijų ir skaitmeninės ekonomikos sekcija – tai nauja organizatorių iniciatyva įsteigta sekcija siekiant pritraukti į konferenciją tyrėjus, nagrinėjančius šias problemas: mokslo tyrimų rezultatai ir išradimai, leidžiantys plėtoti ir atnaujinti gaminamos produkcijos (paslaugų) nomenklatūrą, tobulinti technologijas ir jų gamybą diegiant vidaus bei užsienio rinkose; naujų idėjų generavimas ir jų įgyvendinimas kuriant naujus gaminius, procesus ar paslaugas, lemiančias nacionalinės ekonomikos ir užimtumo didėjimą, inovacijas diegiančios kompanijos pelno augimą; sėkmingas naujų technologijų, idėjų ir metodų komercinis taikymas pateikiant rinkai naujus arba tobulinant jau esančius produktus bei procesus; skaitmenizacijos ir skaitmeninių technologijų poveikio ekonominėms ir socialinėms veikloms tyrimai. 

Konferencijos rėmėjas asociacija INFOBALTyra įsteigęs stipendijas geriausiems 2020 m. jauniesiems mokslininkams, kurių darbai bus išskirtinio mokslinio lygio informacinių ir ryšių technologijų srityje bei intensyvaus jų taikymo moksliniuose tyrimuose ar kitose dalykinėse srityse. Būsimus stipendiatus iš konferencijos organizacinio komiteto atrinktų pranešėjų papildomai pagal asociacijos INFOBALT stipendijos konkurso nuostatus vertins INFOBALT komisija.

10-oji jaunųjų mokslininkų konferencija, turėjusi įvykti 2020 m. kovo mėn. dėl paskelbto šalyje ir pasaulyje  karantino nukeliama vėlesniam laikui. Su konferencijos dalyvių pranešimais galite susipažinti iš pateiktų santraukų.

Matematikos, fizikos ir chemijos mokslų ir Technikos mokslų skyrių informacija