Naujienos

Atgal

Naujienų archyvas

„Migrantams reikia geresnės prieigos prie sveikatos apsaugos“, – teigia Europos akademijos

2020 05 07

Berlynas / Briuselis, 2020 m. gegužės 4 d.

„Europos Sąjunga ir nacionalinės valdžios institucijos turi imtis neatidėliotinų veiksmų remdamos migrantų sveikatą“, – teigia Europos akademijų tinklai ALLEA (Visos Europos mokslų akademijų federacija) ir FEAM (Europos medicinos akademijų federacija).

Šiandien [gegužės 4] paskelbtame bendrame pareiškime Europos akademijų tinklai ALLEA ir FEAM ragina Europos Sąjungos ir nacionalines valdžios institucijas imtis svarbių veiksmų remiant migrantų sveikatą. Padėtis tapo kritiškesnė, kai elementarių paslaugų trūkumas ir esamos sąlygos perpildytose pabėgėlių stovyklose siunčia pavojaus signalus visoje Europoje, ypač koronaviruso krizės metu.

Pareiškime apžvelgti faktai rodo, kad priešingai ankstesniems nuogąstavimams užkrečiamųjų ligų plitimas iš migrantų aplinkos nėra esminė problema. Tačiau faktai taip pat rodo, kad migrantams ir kitoms pažeidžiamoms gyventojų grupėms gresia didelė neužkrečiamųjų ir užkrečiamųjų ligų, įskaitant COVID-19, rizika.

„Šios baisios krizės metu migrantų sveikatos problema Europoje buvo beveik visiškai pamiršta“, – sako profesorius Liučianas Saso (Luciano Saso), Romos „Sapienza“ universiteto prorektorius Europos universitetų tinklų reikalams. „Priverstinai perkelti migrantai vis dar stengiasi pasiekti Europą, taip rizikuodami užsikrėsti COVID-19. Prasidedanti ekonomikos krizė grasina dar labiau sumažinti ES skiriamus išteklius migrantų sveikatos problemoms spręsti.“

Akademijos rekomenduoja platesnę ir lengvesnę prieigą prie sveikatos priežiūros paslaugų priverstiniams migrantams ir bent jau elementarias  būtinas sveikatos priežiūros paslaugas nelegaliems ar dokumentų neturintiems migrantams. Galimybė anksti naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis gali sutaupyti lėšų priimančiosioms šalims.

Anot Prancūzijos medicinos akademijos nario profesoriaus Alfredo Spira, „COVID-19 pandemija sukrečiančiai rodo, kad migrantų sveikata laikoma ribiniu dalyku. Visuose tarptautiniuose ir Europos teisiniuose dokumentuose pripažįstama kiekvieno žmogaus teisė į aukščiausius fizinės ir psichinės sveikatos standartus, tad visos ES valstybės narės turėtų imtis veiksmų, kad kiekvienam – įskaitant migrantus ir pabėgėlius – būtų sudarytos sąlygos naudotis šiomis pagrindinėmis žmogaus teisėmis.“

Koronaviruso krizė suteikė globalinę galimybę stiprinti migrantų integraciją ir spręsti sveikatos priežiūros darbuotojų trūkumą. Nors šiame pareiškime pateiktos rekomendacijos buvo parengtos dar prieš COVID-19 protrūkį, jos tapo labai aktualios, nes kelios šalys, tokios kaip Vokietija, Jungtinė Karalystė, JAV ir Australija, įtraukia pabėgėlius, turinčius užsienyje įgytą kvalifikaciją, spręsdamos sveikatos priežiūros darbuotojų trūkumo problemas.

Dokumente daroma išvada, kad patikimi, patvirtinti ir palyginami šalių bei regionų duomenys yra pagrindinis elementas, informuojantis politikos kryptis ir duodantis atsaką su migracija ir sveikata susijusiems mitams. Akademijos siūlo savo paramą vadovaujant dialogui ir moksliniam darbui, kuriuo siekiama suteikti kryptį šios sudėtingos srities politikai.

Šis pareiškimas paskelbtas tokiu metu, kai ypač svarbu parengti faktais pagrįstą politiką. Jei šios rekomendacijos bus transformuotos į politiką, jos sustiprins migrantų ir visos visuomenės sveikatos apsaugą.

Akademijų rekomendacijos yra šios:
• Turėtų būti pateikiama daugiau mokslu patvirtintų duomenų ir dažnų informacijos apie migrantų sveikatą atnaujinimų, rodančių faktais grindžią politiką.
• Siekiant spręsti dabartinius iššūkius migrantų sveikatai ir šalinti sveikatos priežiūros darbuotojų trūkumą, reikia glaudesnio tarpsektorinio bendradarbiavimo.
• Sveikatos sektorius turėtų aktyviau dalyvauti su migracija susijusios politikos diskusijose ir veiksmuose.
• Nacionalinės sveikatos sistemos turėtų užtikrinti, kad informacija apie asmens sveikatą būtų lengvai perkeliama ir prieinama, kartu garantuojant asmens duomenų apsaugą.

Šis pareiškimas yra jungtinės ALLEA ir FEAM konferencijos migracijos, sveikatos ir medicinos klausimais, įvykusios 2019 m. lapkričio 22 d. Briuselyje, rezultatas. Mokslinių tyrimų, politikos ir pilietinės visuomenės suinteresuotieji subjektai, dalyvavę konferencijoje, siekė nagrinėti migrantų sveikatos temą daugiadalykiniu, tarpsektoriniu požiūriu ir koordinuotai peržengiant valstybių sienas. Mokslų ir medicinos akademijos yra labai svarbios teikdamos nešališkas mokslines konsultacijas, kai politikos formuotojai siekia priimti kompetencija grįstus sprendimus.