Naujienos

Atgal

Naujienų archyvas

Europos žemės ūkio, maisto ir gamtos mokslų akademijų sąjungos atviras laiškas DĖL COVID-19 IR ŽEMĖS ŪKIO, MAISTO IR MITYBOS SAUGOS

2020 05 26


Europos žemės ūkio, maisto ir gamtos mokslų akademijų sąjungą (The Union of European Academies for Sciences applied to Agriculture, Food and Nature – UEAA) 2000 m. spalio mėn. įsteigė 14 nacionalinių Europos akademijų. Šiuo metu sąjunga jungia nacionalines arba specializuotas mokslo akademijas iš 28 Europos Sąjungos (18) ir kitų Europos (10) šalių. Sąjungai vadovauja išrinktas priežiūros komitetas ir prezidentas, kuriuo dabar yra Sakartvelo žemės ūkio mokslų akademijos prezidentas profesorius Guramas Aleksidzė (Guram Aleksidze). Lietuvos mokslų akademija taip pat yra šios organizacijos narė, jos atstovas LMA Žemės ūkio ir miškų mokslų skyriaus pirmininkas yra valdymo komiteto narys.
Sąjungos tikslas – skatinti akademinę veiklą, susijusią su žemės ūkio mokslu, maisto gamyba ir išteklių tausojimu; plėtoti žinių, naujųjų technologijų, inovacijų ir darnaus vystymosi kūrimą ir teisingos informacijos sklaidą, sudaryti sąlygas keistis informacija tarp sąjungos narių ir perduoti ją visuomenei; skatinti mokslininkų ryšius visame pasaulyje; patarti ir teikti rekomendacijas nuomonės formuotojams bei sprendimų priėmėjams savo šalyse, Europoje ir už jos ribų.
Sąjunga kas dveji metai organizuoja mokslines konferencijas, o kasmet priežiūros komiteto posėdžius ir specializuotus seminarus aktualiausiais laikmečio klausimais.  Sąjunga glaudžiai bendradarbiauja su, Europos Komisijos Mokslinių tyrimų ir inovacijų, Žemės ūkio ir kaimo plėtros bei kitais direktoratais, su šias sritis  bei sveikatą ir maisto saugą  kuruojančiais eurokomisarais, teikia siūlymus dėl Bendrosios žemės ūkio politikos, genetiškai modifikuotų organizmų naudojimo ir  genų redagavimo technologijų taikymo perspektyvų, maisto perdirbimo technologijų tobulinimo ir nuostolių mažinimo, žemės ūkio mokslo žinių perdavimo specialistams bei visuomenei, žemės ūkio švietimo sistemos tobulinimo ir kitais aktualiais klausimais. Daugiau informacijos: https://ueaa.info/.
Išplitus pandemijai, Europos žemės ūkio, maisto ir gamtos mokslų akademijų sąjunga parengė komunikatą, kuriam pritarė visi sąjungos nariai. Jame  tarptautiniu mastu raginama imtis koordinuojamų svarbių veiksmų, skirtų COVID-19 sukeltiems padariniams žemės ūkiui, maistui ir mitybai spręsti. Pridedame originalų UEAA atvirąjį laišką čia ir jo vertimą į lietuvių kalbą čia.

Akad. Zenonas Dabkevičius, LMA Žemės ūkio ir miškų mokslų skyriaus pirmininkas