Naujienos

Atgal

Naujienų archyvas

Švietimas apie klimato kaitą labiau turėtų būti nukreiptas į pasekmių švelninimą, prisitaikymą ir teisingumą

2020 06 01

Europos tiksliųjų ir humanitarinių mokslų akademijų federacijos ALLEA pranešimas žiniasklaidai

Švietimo iniciatyvos dėl klimato kaitos turi apimti ne tik klimato kaitos priežasčių nagrinėjimą, bet ir skirti daugiau dėmesio klimato kaitos pasekmių švelninimui, prisitaikymui bei padėti besimokantiesiems suprasti, kad klimato kaitos pasekmių švelninimas yra ne tik labai svarbus ateities kartoms, bet ir būtinas šiuo metu nepalankioje situacijoje atsidūrusioms visuomenės grupėms, kurioms klimato kaita daro didžiausią įtaką.
Tai – kelios išvados iš neseniai www.allea.org publikuotos ALLEA ataskaitos „Momentinė Europos klimato kaitos švietimo iniciatyvų apžvalga: pirminė nustatyta būklė ir būsimam švietimui apie klimato pokyčius reikalingas poveikis“ („A Snapshot of Climate Change Education Initiatives in Europe: Initial findings and implications for future Climate Change Education“). Dokumentą parengė ALLEA Mokslo švietimo darbo grupė. Jame pateikiamos rekomendacijos, pagrįstos internetine apklausa apie esamas iniciatyvas, švietimo srities tyrimų literatūra ir šį darbą atlikusių mokslininkų patirtimi.
Tarp pranešime pateikiamų svarbiausių rekomendacijų yra šios:
- Esami klimato kaitos srities aukštos kokybės švietimo šaltinių pavyzdžiai įvairioms amžiaus grupėms turėtų būti suvienodinti taip, kad visos Europos pedagogai galėtų juos naudoti skirtingose švietimo aplinkose.
- Reikėtų sutelkti dėmesį į aukštos kokybės programų rengimą, įgyvendinimą ir vertinimą keliant mokytojų kvalifikaciją bei šių profesinio tobulėjimo programų poveikį mokymui ir mokymuisi apie klimato pokyčius.
- Reikėtų kurti daugiau vietinių iniciatyvų, visiškai įsiliejančių į kontekstą ir tenkinančių bendruomenių poreikius.
- Klimato kaitos srities švietimo ištekliai ir programos turėtų būti labiau orientuotos į sprendimus ir į kolektyvinius veiksmus.
Klionos Merfi (Cliona Murphy), pranešimą parengusios darbo grupės pirmininkės, komentaras:
Džiugu pastebėti, kad yra daug švietimo išteklių, skirtų padėti mokytojams, dėstantiems apie klimato pokyčius.Tačiau taip pat akivaizdu, kad švietimas klimato kaitos srityje susiduria su daugybe iššūkių: jiems spręsti reikia skubių veiksmų, kuriems įgyvendinti prireiks didelės finansinės paramos.Todėl labai svarbu, kad būtų sukurta finansavimo sistema, galbūt panaši į labai sėkmingą 6BP ir 7BP finansavimo sistemą, kuria būtų remiami moksliniai tyrimai ir plėtojami veiksmingi mokymo ir mokymosi apie klimato pokyčius metodai.
Internetinę apklausą administravo ALLEA ir jos rezultatais dalijosi su daugiau kaip 50 Europos mokslo akademijų, kurios skatinamos ir toliau bendradarbiauti su švietimą apie klimato pokyčius nagrinėjančiais universitetais, švietimo teikėjais ir informavimo organizacijomis.
Ši apžvalga pateikia neišsamų dabartinių švietimo apie klimato pokyčius iniciatyvų pavyzdį, kuriuo siekiama nustatyti bendrumus, spragas ir geriausias praktikas. Nors šio tyrimo imtis yra palyginti nedidelė, joje pateikiamos informatyvios, svarbios ir laiku padarytos išvados suvokiant, kad klimato kaita yra vienas pagrindinių iššūkių, kurį Europos Komisija apibrėžė savo 2020 m. darbo plane. Pagrindiniais šių pastangų rezultatais siekiama paskatinti reprezentatyvesnį švietimo apie klimato kaitą iniciatyvų plataus masto tyrimą visoje Europoje.

(Iš anglų kalbos vertė Diana Barnard)