• LIT
  • Naujienos
Atgal

Naujienos

Lietuvos mokslų akademijos tikrajam nariui prof. habil. dr. Vytautui Nekrošiui – 50

2020 06 10

Charizmatiškam, visada geros nuotaikos, puikią iškalbą ir humoro jausmą turinčiam akademikui Vytautui Nekrošiui tinka dar vienas apibūdinimas – jauniausias. Lietuvos mokslų akademijos (LMA) nariu tapo būdamas 36-erių, akademiku – 41-erių, jauniausias Lietuvos aukštųjų mokyklų dekanas (tapo būdamas 32-jų ir dešimtmetį vadovavo Vilniaus universiteto Teisės fakultetui, 2002–2012), jauniausias LMA prezidiumo narys, jauniausias Humanitarinių ir socialinių mokslų skyriaus biuro narys, švenčiantis pirmąjį rimtesnį jubiliejų.
Akad. V. Nekrošiaus pagrindinės mokslinių interesų, tyrimų ir ekspertinės sritys – romėnų civilinė teisė, civilinis procesas, notariato teisė, bankroto ir vykdymo teisė. Nuo 2015 m. vadovauja Vilniaus universiteto (VU) Privatinės teisės katedrai. Yra Ščecino universiteto (Lenkija) profesorius, Tarptautinės civilinio proceso sąjungos tarybos narys. Darbai publikuojami Lietuvos, Lenkijos, Vokietijos, Austrijos ir Rusijos mokslo leidiniuose. Aktyvus politikas ir visuomenininkas, Lietuvos žaliųjų partijos narys, Molėtų r. savivaldybės tarybos narys. Apdovanotas ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžiumi (2004).

Lietuvos mokslų akademijos prezidiumas bei Humanitarinių ir socialinių mokslų skyrius nuoširdžiai sveikina Jus jubiliejaus proga.
Jūsų darbai ir kompetencija įnešė svarų indėlį į Lietuvos teisės mokslą, teisėkūros tobulinimą kuriant politinį, kultūrinį ir moralinį teisinės valstybės pagrindą. Aktyvia pedagogine veikla ir asmeniniu pavyzdžiu ugdote jaunąją kartą, įtvirtindamas jiems pamatinius nacionalinės teisės principus bei vertybes. Savo visuomenine politinė veikla Jūs buriate stiprią įvairių sričių ekspertų komandą dirbti karu dėl Lietuvos ekonominės ir socialinės pažangos visiems, vadovaujantis teisės viršenybės principu ir žmogaus teisių apsauga.
Linkime Jums, mielas Akademike, plačių polėkių ir svarbių atradimų, tolesnio veržlumo ir sėkmės įgyvendinant savo idėjas bei sumanymus, meilės ir laimės Jums ir Jūsų šeimai.

Lietuvos mokslų akademijos prezidentas akad. Jūras Banys
Lietuvos mokslų akademijos Humanitarinių ir socialinių mokslų skyriaus pirmininkas akad. Domas Kaunas
2020 m. birželio 10 d.

Akad. Vytautas Nekrošius. Norime būti teisės ar įstatymo žmonėmis? Skaitykite