Naujienos

Atgal

Naujienų archyvas

Lietuvos mokslų akademija atnaujina įprastinę veiklą

2020 06 17

Birželio 16 d. įvyko paskutinis vis dar karantino sąlygomis, bet jau antras nebe virtualus LMA prezidiumo posėdis. Jame dalyvavo ne tik prezidiumo nariai ir LMA darbuotojai, bet ir švietimo, mokslo ir sporto viceministras akad. Valdemaras Razumas. Jis atvyko informuoti apie bendros Lietuvos ir Rusijos istorinės atminties komisijos reikalingumą ir statusą bei pasiūlė LMA kaip ekspertei kuruoti jos veiklą. Prezidiumo nariai šiai idėjai vieningai pritarė.
Posėdyje taip pat aptarti dar keli svarbūs klausimai: patvirtintos LMA Jaunųjų mokslininkų stipendijų konkurso vertinimo komisijos, pateikta informacija apie L’Oréal Baltic regioninės programos „Moterims moksle“ 2020 metų laureates, kuriomis šiemet tapo dvi mūsų šalies mokslininkės iš Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų centro. Tai – dr. Rima Budvytytė ir dokt. Dominyka Dapkutė, dirbanti ir Nacionaliniame vėžio institute.
Prezidiumo nariai diskutavo apie tai, kaip įvertinti gautas mokslininkų grupių paraiškas bendradarbiauti su Čekijos mokslų akademija pagal mobilumo programas. Nutarta, kad LMA narių suformuota komisija iš penkių pateiktų paraiškų išrinks dvi, kurias siūlys finansuoti, remiantis bendradarbiavimo sutartimi.

HSMS pirmininkas akad. Domas Kaunas informavo susirinkusius apie Lietuvos periodinių mokslo leidinių vertinimo ekspertų komisijos kovo–birželio mėn. vykdyto 2019–2022 metais finansuojamų 24 periodinių mokslo leidinių pirminio patikros etapo rezultatus. Keturiuose posėdžiuose pagal planą įvertinti aštuoni įvairių Lietuvos mokslo ir studijų institucijų leidžiami žurnalai. Dauguma jų įvertinti gerai arba vidutiniškai. Tik vienas įvertintas blogai.
LMA prezidentas Jūras Banys pasidžiaugė, kad LMA Vrublevskių biblioteka gavo papildomų lėšų iš Valstybės investicijų projektų statyboms užbaigti, o Lietuvos mokslo taryba – papildomą finansavimą podoktorantūrinio darbo ir doktorantų paraiškoms.
Posėdžio pabaigoje buvo iškilmingai padėkota į LMA atvykusiems rėmėjams, finansavusiems knygos „Akademikai skaito Vaižgantą“ leidimą.

LMA informacija
Virginijos Valuckienės nuotraukos

GALERIJA