• LIT
  • Naujienos
Atgal

Naujienos

Žemės ūkio ir miškų mokslų skyriaus išvažiuojamasis posėdis Babtuose

2020 06 22

Po trijų mėnesių karantino suvaržymų, birželio 18 d. Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro (LAMMC) Sodininkystės ir daržininkystės institute (SDI) įvyko išvažiuojamasis Žemės ūkio ir miškų mokslų skyriaus (ŽŪMMS) narių susirinkimas, kuriame dalyvavo gausus būrys skyriaus narių ir svečių – LMA prezidentas akad. Jūras Banys, Humanitarinių ir socialinių mokslų skyriaus (HSMS) pirmininkas akad. Domas Kaunas, LAMMC direktorius dr. Gintaras Brazauskas, SDI direktorius dr. Audrius Sasnauskas, LMA Jaunosios akademijos narė dr. Rita Armonienė, LAMMC mokslininkai ir LMA specialistai.
LMA viceprezidentas, skyriaus pirmininkas akad. Zenonas Dabkevičius, pradėdamas susirinkimą, padėkojo susirinkusiems, pasidžiaugė, kad oficialiai pasibaigus karantinui galima visiems susitikti ir tiesiogiai bendrauti aptariant svarbius skyriaus klausimus. LMA prezidentas akad. J. Banys informavo, kad karantino laikotarpiu LMA dirbo nuotoliniu būdu, buvo sukurta LMA komisija dėl kvalifikuoto COVID-19 infekcijos vertinimo, komentavimo ir naujausių žinių skleidimo, apžvelgė Lietuvos ir pasaulio koronaviruso sukeltų pasekmių situaciją ir pasidžiaugė, kad LMA nebuvo užfiksuotas nė vienas ligos atvejis bei palinkėjo visiems kuo geriausios sveikatos ir sėkmės.

Iš kairės: LMA viceprezidentas ir ŽŪMMS pirmininkas akad. Zenonas Dabkevičius, akad. Leonardas Kairiūkštis, ŽŪMMS mokslinė sekretorė Reda Daukšienė, LMA prezidentas akad. Jūras Banys

LMA prezidentas akad. J. Banys ir viceprezidentas akad. Z. Dabkevičius įteikė akad. Leonardui Kairiūkščiui LMA atminimo medalį už svarų indėlį į Lietuvos mokslą, sukurtą produktyvių medynų formavimo teoriją ir sistemą, aktyvią veiklą Lietuvos mokslų akademijoje, visuomeninę veiklą bei Lietuvos vardo garsinimą. Taip pat buvo įteiktas sveikinimo raštas akad. Vytautui Konstantinui Sirvydžiui, kovo 4 d. šventusiam 85-metį, bei akad. Vidmantui Staniui, birželio 20 d. minėsiančiam 65 metų jubiliejų. Jubiliatus ir akad. L. Kairiūkštį taip pat sveikino LAMMC direktorius dr. G. Brazauskas bei LAMMC SDI direktorius dr. A. Sasnauskas.
Susirinkimo dalyviai turėjo galimybę susipažinti su instituto 1,5 ha plote esančia sodo ir dekoratyvinių augalų kolekcija, kurią pristatė dr. Edita Dambrauskienė. Pasigrožėta didžiule žydinčių bijūnų kolekcija, apžiūrėti rododendrai, azalijos ir magnolijos, kitos senosios sodo, daržo augalų veislės. Didelį įspūdį paliko dekoratyvinių augalų įvairovė, trešnių, vynuogių ir aktinidijų veislų kolekcijos. Šiais metais, kai yra užtektinai drėgmės ir šilumos, ypač išryškėjo augalų dekoratyviosios ir produktyvumo savybės.

Pirmame plane iš dešinės: akad. Vidmantas Stanys, HSMS pirmininkas akad. Domas Kaunas, akad. Algirdas Motuzas, SDI direktorius dr. Audrius Sasnauskas

Sodininkystės technologijų skyriaus vedėjas dr. Juozas Lanauskas supažindino su naujo tipo obelų sodo konstrukcijomis. Kaip pažymėjo pranešėjas, tai galimai ateities intensyvių sodu tipas. Jei klasikiniuose soduose iš hektaro surenkama po 25–30 t obuolių derliaus, tai intensyviuose soduose jis gali būti iki 3 kartų didesnis ir siekti 80–90 t iš hektaro. Prieš kelis dešimtmečius klasikiniai sodai buvo keičiami į žemaūgių obelų sodus, dabar, įrengus specialias atramas, linkstama auginti aukštesnius 4–6 m. Tačiau šios intensyvios technologijos reikalauja ir specialios sodų priežiūros įrangos, ir vaisių skynimo platformų. Labai aukštaūgiai trešnių medžiai žeminami, o jų derlingumas skatinamas taikant specialius genėjimo metodus.

Nuotraukos centre – LAMMC direktorius dr. Gintaras Brazauskas

Antroje susirinkimo dalyje skyriaus nariai aptarė skyriaus veiklą karantino laikotarpiu ir diskutavo dėl tolesnės veiklos. Pažymėta, kad įvyko kelios virtualios konferencijos, skyriaus nariai daugiau informacijos skelbė žiniasklaidoje, LMA tinklalapyje. Dalį neįvykusių antrojo metų ketvirčio renginių planuojama surengti antrame pusmetyje.
Tuo metu susirinkimo svečiai susipažino su Biochemijos ir biotechnologijos laboratorija, kuriai vadovauja akad. Pranas Viškelis, Augalų fiziologijos laboratorija, kurios vedėja yra dr. Giedrė Samuolienė bei Sodo augalų genetikos ir biotechnologijos skyriaus laboratorijomis, kurioms vadovauja akad. Vidmantas Stanys. Vaisių ir daržovių perdirbimo technologijų modeliavimo atviros prieigos centre dr. Česlovas Bobinas supažindino svečius su naujai sukurtais inovatyviais ir funkcionaliais maisto produktais bei maisto produktų komponentais, kuriamomis beatliekinėmis technologijomis, kurias  naudojant gaunami aukštos kokybės produktai perdirbant pagrindinę ir šalutinę žaliavą. Centre dirbantys UAB „Mėlynė“ atstovai aprodė liofilizuotų produktų iš šalatalankių, špinatų, braškių, aktinidijų gamybą bei jų naudojimą saldumynų gamybai, sultims ir beržų sulai paskaninti. Mokslininkai ateityje daugiau dėmesio skirs saugių, neterminio perdirbimo, produktų be papildomų saldiklių ir konservantų technologijoms kurti ir bendradarbiauti su inovatyviomis įmonėmis.


Vėliau vyko bendros diskusijos, pasidžiaugta LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės instituto vykdoma ne tik aktyvia moksline veikla, bet ir rezultatyviu bendradarbiavimu su verslu bei kuriamais inovatyviais produktais. Posėdžio pabaigoje LMA prezidentas akad. J. Banys pabrėžė, kad ŽŪMMS akademikai sunkiu karantino laikotarpiu aktyviai vykdė mokslinę, mokslo sklaidos ir ekspertinę veiklą, o Sodininkystės ir daržininkystės institute turima moderni laboratorinė ir lauko eksperimentų infrastruktūra mokslininkams leidžia vykdyti aukšto lygio mokslinius tyrimus, dalyvauti tarptautiniuose projektuose ir rengti tarptautinio lygio publikacijas. Svarbiausia, kad nepritrūktų idėjų, mokslininkų ryžto ir valstybės institucijų palaikymo.

Žemės ūkio ir miškų mokslų skyriaus informacija
Virginijos Valuckienės nuotraukos

GALERIJA