• LIT
  • Naujienos
Atgal

Naujienos

Išleistas naujas elektroninis „LMA žinių“ numeris

2020 06 23

Informaciniame leidinyje „Lietuvos mokslų akademijos žinios“ 2020 m. nr. 3 (93) skaitykite:
• Mokslų akademijos darbas neįprastomis sąlygomis. Akad. Jūras Banys, LMA prezidentas
• LMA prezidento ir prezidiumo veikla
• LMA narių visuotinis susirinkimas
MOKSLO AKTUALIJOS
• COVID-19 ir struktūrinė bioinformatika. Akad. Česlovas Venclovas
• Mokslų akademijos narių ir veiklos kaita. Akad. Feliksas Ivanauskas ir akad. Eugenijus Butkus
SKYRIŲ VEIKLA
• Humanitarinių ir socialinių mokslų skyriuje
• Matematikos, fizikos ir chemijos mokslų skyriuje
• Biologijos, medicinos ir geomokslų skyriuje
• Žemės ūkio ir miškų mokslų skyriuje
• LMA Jaunosios akademijos veikla
RENGINIAI – KONFERENCIJOS –AKADEMINIAI SKAITYMAI
• Iššūkis metafizikai: lietuviškos Heideggerio filosofijos interpretacijos. Parengė Aurika Bagdonavičienė, Humanitarinių ir socialinių mokslų skyriaus mokslinė sekretorė
• Kaligrafijos meno versmės: tekstai Lietuvai. Aurika Bagdonavičienė, HSMS mokslinė sekretorė
• Mokslinė konferencija „Technika, technologijos, ontologija: filosofiniai, sociologiniai ir komunikaciniai aspektai“
• Dirvožemio agrocheminiai tyrimai. Akad. Gediminas Staugaitis
• Žmogaus ir gamtos sauga. Akad. Egidijus Šarauskis
• Skyriaus „Mokslininkų rūmai“ renginiai.
• LMA Vrublevskių bibliotekoje
ŽYMIUS MOKSININKUS PRISIMENANT
Vaistinių augalų tyrėja Eugenija Šimkūnaitė. Akad. Jonas Remigijus Naujalis
MOKSLININKŲ PRIPAŽINIMO ŽENKLAI
Granitas ir Afrikoje – granitas. Akad. Gediminas Motuza Matuzevičius
SVEIKINAME
ATMINIMUI

Leidinys pridedamas