• LIT
  • Naujienos
Atgal

Naujienos

Dingusių kūrinių paieškos ir atradimai

2020 07 13

Lietuvos mokslų akademijos tikrosios narės prof. dr. Rūtos Janonienės sukaktuvės

Akad. Rūta Janonienė – talentinga, produktyvi mokslininkė, meno istorikė, senosios dailės parodų organizatorė ir kuratorė, aktyvi Lietuvos mokslų akademijos tikroji narė, Humanitarinių ir socialinių mokslų skyriaus biuro narė, Menų sekcijos pirmininkė.
Mokslinio darbo sritys: LDK meninės kultūros šaltiniai, XV–XIX a. sakralinė ir sekuliarioji LDK dailė ir su ja susiję fenomenai, pranciškonų observantų (bernardinų) LDK paveldas, bažnyčių ir vienuolynų kompleksai, dekoro ikonografinės programos; XIX a. Vilniaus meno mokyklos profesorių ir mokinių kūryba, šios mokyklos tradicijų tęstinumas. Domisi įvairių epochų menine kūryba, kaupia duomenis dailininkų biografijoms, mėgsta pasinerti į dingusių kūrinių paieškas, narplioti jų identifikavimo ir atributavimo problemas, analizuoti ikonografiją.
R. Janonienei 2011 m. skirta Lietuvos mokslo premija už darbų ciklą Lietuvos bernardinų meninis paveldas: Vilniaus konvento architektūros ir dailės tyrimai (1996–2010)“. Apdovanota ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Komandoro kryžiumi (2020).

Lietuvos mokslų akademijos prezidiumas bei Humanitarinių ir socialinių mokslų skyrius nuoširdžiai sveikina Jus jubiliejaus proga.
Jūsų svarūs darbai įnešė didelį indėlį į Lietuvos dailės istorijos tyrimus, ypač tyrinėjant Lietuvos bažnytinės dailės istoriją
, sekuliarųjį kultūrinį paveldą, atskirų dailininkų – Jono Rustemo, Kanuto Rusecko ir kitų – biografijas.
Išleistos monografijos ir studijos, daugybė mokslo straipsnių, paskelbtų prestižiniuose leidiniuose, šaltinių publikacijų, moksliškai komentuotų vertimų, parašytų skyrių įvairiuose mokslo leidiniuose, kataloguose, žinynuose, enciklopedijose, meno albumuose, mokslo populiarinimo publikacijos ir
paskaitos visuomenei, dalyvavimas radijo ir televizijos laidose, aktyvi veikla tarptautiniuose projektuose, mokslinėse konferencijose, bendradarbiavimas su muziejais rengiant parodas, leidžiant knygas, – tai vis Jūsų darbai, garsinantys Lietuvos vardą.
Linkime Jums, miela Akademike, tolesnio kūrybinio polėkio, svarbių atradimų ir naujų įžvalgų atskleidžiant Lietuvos meno lobynų paslaptis, sėkmės ir asmeninės laimės.

Lietuvos mokslų akademijos prezidentas akad. Jūras Banys
Lietuvos mokslų akademijos Humanitarinių ir socialinių mokslų skyriaus pirmininkas akad. Domas Kaunas
2020 m. liepos 14 d.

Akademikei Rūtai Janonienei yra būdinga dingusių kūrinių paieškos ir atradimai. Vienas tokių atradimų – žinia apie seniausią išlikusį iliustruotą vadovą po Vilniaus Kalvarijas. Šia naujiena sukaktuvininkė dalijasi straipsnyje „Apie XVII a. iliustruotą vadovą po Vilniaus Kalvarijas“.