Naujienos

Atgal

Naujienų archyvas

Lietuvos atitiktis UNESCO rekomendacijai dėl mokslo ir mokslininkų

2020 07 20

2017 m. Jungtinių Tautų švietimo, mokslo ir kultūros organizacija (UNESCO) atnaujino Rekomendaciją dėl mokslo ir mokslininkų – Lietuva yra viena iš 195 šalių, pasirašiusių susitarimą jos laikytis. Kitais metais Lietuva įvertins, kaip sekasi įgyvendinti šią rekomendaciją, o šiame procese Lietuvos Vyriausybei padės UNESCO ir Lietuvos mokslo tarybos iniciatyva suformuota darbo grupė.
Rekomendacijoje akcentuojama žmogaus teisių ir etikos svarba moksle, mokslo žinių naudojimas sprendžiant nacionalinės politikos klausimus, tvaraus vystymosi tikslai vykdant mokslinius tyrimus ir kiti šiandienos mokslui bei mokslo politikai svarbūs klausimai.
Suformuota darbo grupė artimiausiais mėnesiais analizuos Rekomendacijos įgyvendinimą Lietuvoje, susitelkdama į UNESCO išskirtų 10 svarbiausių sričių, įskaitant mokslo atsakomybę, įgyvendinant Jungtinių Tautų žmogaus orumo, pažangos, teisingumo, taikos, žmonijos gerovės ir pagarbos aplinkai idealus.
„Darbo grupė sujungs skirtingais pjūviais Lietuvos mokslą išmanančius ekspertus – tai ne tik leis parengti kokybiškas įžvalgas apie Lietuvos mokslo būklę, bet ir sukurs daugiau dialogo Lietuvos moksle“, – teigia Lietuvos mokslų akademijos Jaunajai akademijai (LMAJA) darbo grupėje atstovaujantis LMAJA narys dr. Donatas Murauskas.
Į darbo grupę įtraukti atstovai iš 15 organizacijų: LMAJA, Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos, Kauno technologijos universiteto, Lietuvos mokslo tarybos, Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos, Lietuvos pramoninkų konfederacijos, LR Prezidentūros, Mokslo ryšių biuro Briuselyje LINO, startuolio „Caszyme“, Šiaulių universiteto Lyčių studijų centro, Vilniaus Gedimino technikos universiteto, Vilniaus universiteto, Vyriausybės strateginės analizės centro, Vytauto Didžiojo universiteto, Žinių ekonomikos forumo.
LMA Jaunosios akademijos dalyvavimas šioje darbo grupėje yra svarbus siekiant atstovauti jauniesiems mokslininkams. Jaunosios akademijos narių požiūris į Rekomendacijos įgyvendinimą prisidės prie visapusiško darbo grupės ataskaitos parengimo.
Informacija parengta, remiantis Lietuvos mokslo tarybos pranešimu.

LMAJA narys dr. Donatas Murauskas
Nuotrauka Virginijos Valuckienės