• LIT
  • Naujienos
Atgal

Naujienos

Lietuvos mokslų akademijos Jaunosios akademijos nariai – aukšto lygio projektų vadovai

2020 07 27

Lietuvos mokslų akademijos Jaunosios akademijos (LMAJA) nariai vadovaus aukšto lygio mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) projektams. Prof. Juozas Kupčinskas ir dr. Jurga Skiecevičienė kartu su Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) mokslininkų grupėmis vykdys ES fondų investicijų lėšomis finansuojamus projektus pagal priemonės Nr. 01.2.2- LMT-K-718 ,,Tiksliniai moksliniai tyrimai sumanios specializacijos srityje” veiklas – „Aukšto lygio tyrėjų grupių vykdomi moksliniai tyrimai, skirti kurti ūkio sektoriams aktualias MTEP veiklų tematikas atitinkančius rezultatus, kurie vėliau galėtų būti komercinami“ ir ,,Paralelinių laboratorijų MTEP veikla, skirta kurti ūkio sektoriams aktualias MTEP veiklų tematikas atitinkančius rezultatus, kurie vėliau galėtų būti komercinami”.Prof. Juozas Kupčinskas kartu su kolegomis iš LSMU vykdys projektą „Molekulinis diagnostinis testas neinvazinei storosios žarnos vėžio patikrai”. Storosios žarnos vėžys yra vienas dažniausiai diagnozuojamų piktybinių navikų Lietuvoje ir visame pasaulyje, o mirtingumas nuo šios ligos išlieka vienas didžiausių, palyginti su kitais onkologiniais susirgimais. Vykdomos storosios žarnos vėžio ankstyvosios patikros programos gerina šios ligos diagnostiką, tačiau klinikinėje praktikoje kol kas naudojami testai nėra visiškai tikslūs nei ikivėžiniams, nei vėžiniams pakitimams diagnozuoti.  J. Kupčinsko teigimu, naujų molekulinių biožymenų, kuriuos būtų galima naudoti klinikinėje praktikoje, nustatymas naudojant modernias omikos metodikas yra ypač svarbi tyrimų kryptis. Projektinė paraiška rengta atsižvelgiant į Lietuvos sumaniosios specializacijos srities Sveikatos technologijos ir biotechnologijos krypties prioritetą „Molekulinės technologijos medicinai ir biofarmacijai“. Įgyvendinant projekto mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklas bus tiriamas egzosomų miRNR profilis, kraujo ląstelėms specifinių miRNR raiška ir mikrobiomo profiliai. Jų pagrindu numatyta sukurti molekulinį diagnostinį testą, leidžiantį pagerinti ankstyvą storosios žarnos vėžio diagnostiką.
LMAJA narė dr. Jurgita Skiecevičienė vadovaus projektui „Žarnyno organoido modelis: sistema vaistų testavimui ir uždegiminių žarnyno ligų personalizuotai terapijai“. Uždegiminės žarnyno ligos (Krono liga ir opinis kolitas) tai lėtinės, pasikartojančios ir progresuojančios imuninės kilmės ligos, kuriomis serga apie 3 mln. ES gyventojų. Šioms ligoms gydyti yra naudojamas vis daugiau skirtingų vaistų, tačiau dar nėra objektyvių kriterijų, kurie padėtų atrinkti potencialiai efektyviausią vaistą. Todėl inovatyvių ikiklinikinių tyrimų sistemų vaistų tyrimams kūrimas, padedančių parinkti tinkamiausią personalizuotą gydymą, yra inovatyvi ir svarbi tyrimų kryptis. Projektinė paraiška rengta atsižvelgiant į Lietuvos sumaniosios specializacijos srities Sveikatos technologijos ir biotechnologijos krypties prioritetą „Molekulinės technologijos medicinai ir biofarmacijai“. Įgyvendinant projekto mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklas bus kuriamas žarnyno organoido modelis, rodantis paciento genominį ir imuninį profilį, kuris bus naudojamas atsakui į gydymą įvertinti. Remiantis projekto metu gauta informacija (klinikiniai duomenys, transkriptomas, tikslinis proteomas) ir molekuliniu organoido profiliu (egzomas, transkriptomas, imuninis profilis), bus sukurta atviros prieigos duomenų bazė, kuris galės būti naudojama kaip priemonė nustatyti atsako į vaistą susijusias mutacijas ir kaip duomenų šaltinis naujų terapinių taikinių paieškai.

Parengė LMAJA pirmininkas dr. Mindaugas Gedvilas ir mokslinė sekretorė dr. Diana Marčiulynienė