• LIT
  • Naujienos
Atgal

Naujienos

Akademikai ragina stiprinti Lietuvos informatikos struktūrą

2020 09 08

Lietuvos mokslų akademijos prezidiumas 2020-09-01 posėdyje svarstė valstybės informatikos struktūros vystymo situaciją Lietuvoje.  Buvo konstatuota ypatinga šių klausimų svarba, kaip viena iš XXI  a. svarbiausių gamybos, konstravimo, aptarnavimo sričių, įgaunanti dar didesnį poveikį intensyviai vystyti dirbtinį intelektą, robototechniką ir kitas šiuolaikines technologijas.
Šiandien šių klausimų svarbą patvirtina ir jaunimo susidomėjimas informatikos sritimi – tai rodo šių metų priėmimo į aukštąsias mokyklas rezultatai.
Atkūrus Nepriklausomybę, per trumpą laiką buvo priimta reikšmingų inovatyvių sprendimų informatikos ir ryšių srityse. Lietuva buvo pavyzdžiu užsienio šalims. Tačiau valstybės valdymo institucijų dėmesys šiai svarbiai sričiai nuosekliai mažėjo ir to rezultatas – nėra valstybės strategijos informatikos srityje, vykdomų darbų efektyvaus planavimo, koordinavimo ir priežiūros.

Lietuvos mokslų akademijos prezidiumas priėmė rezoliuciją.

Technikos mokslų skyriaus informacija