Naujienos

Atgal

Naujienų archyvas

Lietuvos mokslų akademijos stipendijos – geriausiems šalies jauniesiems mokslininkams

2020 09 14

2020 m. rugsėjo 8 d. Lietuvos mokslų akademijos (LMA) prezidiumas, remdamasis mokslų skyrių ekspertų komisijų LMA Jaunųjų mokslininkų stipendijoms gauti siūlymais, paskyrė 15 stipendijų geriausiems šalies jauniesiems mokslininkams humanitarinių, socialinių, fizinių, biomedicinos, technologijos ir žemės ūkio mokslo srityse.
Lietuvos mokslų akademija nuo 2010 m. kasmet organizuoja LMA Jaunųjų mokslininkų stipendijų konkursą ir kiekvienais metais sulaukia vis didesnio populiarumo. Stipendijomis siekiama skatinti jaunųjų mokslininkų mokslinę kūrybinę veiklą ir konkurenciją, remti talentingų jaunųjų mokslininkų tiriamuosius darbus. Stipendijos skiriamos mokslininkams iki 35 metų amžiaus, įgijusiems daktaro mokslo laipsnį ne anksčiau kaip prieš 5-erius metus. Stipendija yra 6 bazinių socialinių išmokų dydžio, skiriama kartą per mėnesį vienerius metus. Kandidatus stipendijai gauti teikia mokslo ir studijų institucijos bei organizacijos arba savo kandidatūras gali iškelti ir patys mokslininkai, pateikę paraišką stipendijai gauti. Kandidatai  turi turėti mokslų daktaro laipsnį ir būti Lietuvos Respublikos piliečiai.
2020 m. Lietuvos mokslų akademijai buvo pateiktos 62 paraiškos: 18 humanitarinių ir socialinių mokslų bei 44  fizinių, biomedicinos, technologijos ir žemės ūkio mokslų sričių. Iš viso buvo pateikta paraiškų iš 12 institucijų: Vilniaus universiteto mokslininkai pateikė – 22 paraiškas, Kauno technologijos universiteto –14 paraiškų, Vilniaus Gedimino technikos universiteto – 6 paraiškas, Gamtos tyrimų centras – 4 paraiškos, po tris paraiškas pateikė Vytauto Didžiojo universiteto ir Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro mokslininkai, po dvi – Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Fizinių ir technologijos mokslų centras ir Lietuvių kalbos institutas, po vieną – Klaipėdos ir Lietuvos sporto universitetai bei Lietuvos nacionalinis muziejus. Paraišką taip pat pateikė mokslininkė dirbanti pagal individualios veiklos pažymą Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijoje „Viltis“. Tiesa, kai kurie mokslininkai buvo nurodę, kad dirba dviejose institucijose.
Paraiškas vertino LMA sudarytos atskirų mokslo sričių ekspertų komisijos. Humanitarinių ir socialinių, fizinių, biomedicinos, technologijos ir žemės ūkio mokslų sritims buvo paskirta po 3 stipendijas. Iš jų 6 stipendijos paskirtos Vilniaus universiteto, po 2 – Kauno technologijos universiteto, Vilniaus Gedimino technikos universiteto, Gamtos tyrimo centro, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro, 1 – Lietuvos sveikatos mokslų universiteto mokslininkams.
Konkursų laimėtojai tyrimus vykdys 12 mėnesių. Pasibaigus stipendijų mokėjimo laikui, mokslininkai turės pateikti ataskaitas apie vykdytų tyrimų rezultatus. Pakartotinai pretenduoti gauti stipendiją naujiems tyrimams vykdyti mokslininkas galės po dvejų metų, jeigu jų ataskaitos buvo įvertintos teigiamai.
Stipendijų konkurso nugalėtojams pažymėjimai bus įteikti 2020 m. rugsėjo 22 d. per LMA narių visuotinį susirinkimą.
2020–2021 m. Lietuvos mokslų akademijos Jaunųjų mokslininkų stipendijos skirtos:
Humanitarinių ir socialinių mokslų srityse
Dr. Ernestai Kazakėnaitei, Vilniaus universitetas. Vykdomų tyrimų tema „XVI–XVII a. baltų raštijos tyrimai“.
Dr. Laurai Vilkaitei-Lozdienei, Vilniaus universitetas. Vykdomų tyrimų tema „Žodyno tyrimai“.
Dr. Inetai Žičkutei, Kauno technologijos universitetas. Vykdomų tyrimų tema „Lyderystės įgūdžių darbo rinkoje vertinimas pasitelkiant dirbtinį intelektą“.
Fizinių mokslų sritis
Dr.  Jevgenijui Chmeliovui, Vilniaus universitetas. Vykdomų tyrimų tema „Sužadinimo energijos dinamika ir nefotocheminis gesinimas iš skirtingų karotenoidinių mutantų išskirtų šviesorankos kompleksų agregatuose“.
Dr. Aleksejui Kononovičiui, Vilniaus universitetas. Vykdomų tyrimų tema „Netiesiškumo įtaka trupmeninio Gauso triukšmo ilgos atminties savybėms“.
Dr. Arvydui Rimkui, Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Vykdomų tyrimų tema „Konstrukcinių kompozitų kūrimas taikant adityviosios gamybos technologiją“.
Biomedicinos  mokslų sritis
Dr. Mikui Ilgūnui,  Gamtos tyrimų centras. Vykdomų tyrimų tema „Lietuvoje randamų hemosporidinių parazitų egzoeritrocitinis vystymasis plėšriuosiuose paukščiuose“.
Dr. Tomui Makarui,  Gamtos tyrimų centras. Vykdomų tyrimų tema „Cheminių medžiagų ir jų mišinių poveikio gėlavandenių žuvų biologiniams rodikliams tyrimai“.
Dr. Marijonui Tutkui, Vilniaus universitetas. Vykdomų tyrimų tema „Genomų redagavimo įrankių tyrimai pavienių molekulių lygyje“.
Technologijos mokslų sritis
Dr. Tadui Dambrauskui, Kauno technologijos universitetas. Vykdomų tyrimų tema „Nano matmenų kalcio silikatų (CaO/SiO2 = 1,5–2,0) sintezė ir funkcinės savybės“.
Dr. Simai Rekštytei, Vilniaus universitetas. Vykdomų tyrimų tema „Protingų“ polimerinių konstrukcijų formavimas stiklo kanaluose pasitelkiant lazerines technologijas“.
Dr. Vidui Žurauliui, Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Vykdomų tyrimų tema „Transporto priemonių judėjimo ir eismo sauga“.
Žemės ūkio mokslų sritis
Dr.  Karolinai Barčauskaitei, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras. Vykdomų tyrimų tema „Augalų maistinių medžiagų (N, P) išgavimas iš modeliuotų nuotekų tirpalų, naudojant mažai tirpų magnio šaltinį (MgCO3)“.
Dr. Kristinai Kondrotienei, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas. Vykdomų tyrimų tema „Lactococcus lactis bakterijų technologinis ir funkcinis poveikis fermentuotai pieno matricai be kitų rodiklių įvertinant ir γ-aminosviesto rūgšties gamybą“.
Dr. Adui Marčiulynui, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras. Vykdomų tyrimų tema „Skirtingų paprastosios pušies (Pinus sylvestris) genotipų šaknyse sutinkamos mikobiotos įvairovė: dėmesys šakninei pinčiai (Heterobasidion annosum (Fr.) Bref.) ir jos pažeidimams“.

Dr. Jadvyga Olechnovičienė, LMA Biologijos, medicinos ir geomokslų skyriaus mokslinė sekretorė