• LIT
  • Naujienos
Atgal

Naujienos

Atidengta atminimo lentelė Akademikui Vytautui Kontrimavičiui atminti

2020 09 18

Tarp zoologų plačiai žinomas bendrosios parazitologijos ir helmintologijos plėtotojas Akademikas Vytautas Kontrimavičius – neeilinė Lietuvos biologijos mokslo asmenybė. 2020 m. rugsėjo 15 d. Vilniaus universiteto Botanikos sode Kairėnuose surengta atminimo popietė, skirta Akademiko Vytauto Kontrimavičiaus (1930–2016) 90-mečiui. Renginį organizavo Lietuvos mokslų akademijos Biologijos, medicinos ir geomokslų skyrius, Gamtos tyrimų centras ir Vilniaus universiteto Botanikos sodas.

Kaip ir buvo planuota, tai buvo trumpas neformalus susitikimas atvirame ore prie Akademiko Vytauto Kontrimavičiaus atminimui šį pavasarį pasodinto dviskiaučio ginkmedžio. Dviskiautis ginkmedis (Ginkgo biloba L.) gali augti daugiau nei tūkstantį metų, jį tobulai parinkto ir padovanojo dr. Aleksandras Šatkauskas, Akademiko ilgametis bendradarbis.
Renginio vedėjas LMA Biologijos, medicinos ir geomokslų skyriaus pirmininkas akad. Vaidutis Kučinskas trumpai pristatė Akademiko kelią Lietuvos mokslų akademijoje. Akademikas V. Kontrimvičius Lietuvos mokslų akademijos Biologijos, medicinos ir geomokslų skyriui vadovavo daugiau nei du dešimtmečius. 1984 m. Akademikas pradėjo vadovauti tuometiniam Chemijos ir biologijos mokslų skyriui. Atkūrus Lietuvos Nepriklausomybę, 1990 m. Lietuvos mokslų akademijoje buvo pertvarkyta akademijos struktūra, keitėsi skyrių pavadinimai. Chemijos ir biologijos mokslų skyrius buvo reorganizuotas į Biologijos, medicinos ir žemės ūkio mokslų skyrių, o 1995 m., reorganizavus Biologijos, medicinos ir žemės ūkio mokslų skyrių, atsirado du skyriai: Biologijos, medicinos ir geomokslų skyrius bei Žemės ūkio ir miškų mokslų skyrius. Biologijos, medicinos ir geomokslų skyriui Akademikas V. Kontrimavičius vadovavo iki 2005 m.
Atminimo lentelę prie dviskiaučio ginkmedžio (Ginkgo biloba L.) atidengė Lietuvos mokslų akademijos prezidentas akad. Jūras Banys ir Gamtos tyrimų centro direktorius prof. Sigitas Podėnas.


Iš kairės: Gamtos tyrimų centro direktorius prof. Sigitas Podėnas ir Lietuvos mokslų akademijos prezidentas akad. Jūras Banys

V. Kontrimavičius, Mokslų akademijos vadovybės iniciatyva pakviestas dirbti į Lietuvą, nuo 1982 m. pradėjo dirbti Zoologijos ir parazitologijos institute moksliniu bendradarbiu, o 1984–1989 m. buvo šio instituto direktorimi, Pranciškaus Baltraus Šivickio helmintologijos laboratorijos vadovu. Šiltais prisiminimais apie akad. V. Kontrimavičių dalijosi Gamtos tyrimų centro P. B. Šivickio parazitologijos laboratorijos vadovas akad. Gediminas Valkiūnas, perėmęs vadovavimą laboratorijai iš Akademiko V. Kontrimavičiau. Jis sakė, kad jau ketveri metai, kai nėra Akademiko, ir jo labai trūksta Gamtos tyrimų centrui, laboratorijai ir Lietuvios mokslų akademijai. Akademikas mokėjo ne tik iškelti naujų mokslinių idėjų, bet ir skatinti kitus eiti nauju, nepramintu keliu. Jaunesniesiems kolegoms pabrėždavo, kad reikia ne vien žiūrėti į kasdienybę, nes joje daug neesminių dalykų, bet projektuoti žvilgsnį į ateitį, matyti savo veiklos perspektyvumą, linkėjo jiems rasti savuosius kelius.


2019 m. LMA Pranciškaus Šivickio premijos laureatas akad. G. Valkiūnas

Akad. G. Valkiūnas tapo 2019 m. LMA Pranciškaus Šivickio premijos laureatu. LMA prezidentas akad. J. Banys ir viceprezidentas akad. Z. Dabkevičius įteikė akademikui premijos laureato diplomą.
Prisiminimais apie Akademiką dalijosi LMA viceprezidentas, LMA Žemės ūkio ir miškų mokslų skyriaus pirmininkas akad. Zenonas Dabkevičius. Jis pažymėjo, kad 1995 m. akad. V. Kontrimavičiaus iniciatyva Biologijos, medicinos ir žemės ūkio mokslų skyriaus Žemės ūkio sekcijos pagrindu buvo įkurtas LMA Žemės ūkio ir miškų mokslų skyrius, kuris šiemet mini savo gyvavimo 25-metį. Gamtos tyrimų centro direktorius prof. Sigitas Podėnas papasakojo, kaip būdamas užsienyje ir bendraudamas su kolegomis, girdėjo gerų atsiliepimų apie Lietuvoje dirbusį žymų mokslininką Vytautą Kontrimavičių. VU Botanikos sodo direktorius dr. Audrius Skridaila prisiminė, kaip Akademikas VU Botanikos sodui padovanojo išaugintą sibirinį maumedį, kurio sėklos buvo parvežtos iš Magadano. Akad. Vytauto Basio prisiminimai apie Akademiką siejosi su Biologijos, medicinos ir geomokslų skyriumi. Akad. V. Kontrimavičius skyriui vadovavo 21-erius metus. Turėjo tvirtą nuomonę ir ją mokėjo apginti, įtikinti kitus. Jis buvo puikus mokslininkas, organizatorius, bet kartu ir labai kuklus. Tokiu išliko iki pat paskutiniųjų gyvenimo dienų. 


Iš kairės: LMA Biologijos, medicinos ir geomokslų skyriaus pirmininkas akad. Vaidutis Kučinskas ir akad. Jonas Remigijus Naujalis prie dviskiaučio ginkmedžio

Akad. Jonas Remigijus Naujalis sakė, kad Akademikas labai mylėjo gamtą ir medžius, dažnai su juo diskutuodavo apie medžius. Dr. A. Šatkauskas pasakojo, kad su Akademiku dirbo SSRS mokslų akademijos Tolimųjų Rytų mokslinio centro Šiaurės biologinių problemų institute Magadane devynerius metus, kuriam 19721982 m. vadovavo Akademikas. A. Šatkauskas buvo instituto moksliniu sekretoriumi. Akademikas labai mokėjo pasirinkti jaunus darbuotojus, mokėjo bendrauti. Šis Akademikui skirtas ginkmedis išaugintas iš sėklos, jam jau 20 metų. Medelis VU Botanikos sode buvo pasodintas pavasarį, tačiau dėl visuotino karantino nebuvo galimybės visiems susirinkti jį sodinant. Akad Vincas Būda kalbėjo apie Akademiką kaip apie puikų instituto vadovą, kuris labai mokėjo išklausyti, patarti, paskirstyti darbus, šiandienos žodžiais tariant, buvo geras vadybininkas.

 
Akademiko V. Kontrimavičiaus žmona Svetlana, dr. A. Šatkauskas, sūnus Leonas Kontrimavičiaus

Atminimo popietėje dalyvavo Akademiko Vytauto Kontrimavičiaus žmona Svetlana, sūnus Leonas ir kiti artimieji, LMA Biologijos, medicinos ir geomokslų skyriaus nariai, Gamtos tyrimo centro buvę ir esami darbuotojai,  VU Botanikos sodo darbuotojai, buvę kolegos.

Dr. Jadvyga Olechnovičienė, LMA Biologijos, medicinos ir geomokslų skyriaus mokslinė sekretorė
Virginijos Valuckienės nuotraukos

GALERIJA