• LIT
  • Naujienos
Atgal

Naujienos

Lietuvos mokslų akademijos narių visuotinis susirinkimas COVID-19 eroje

2020 09 24

2020 m. rugsėjo 22 d. įvyko Lietuvos mokslų akademijos (LMA) narių visuotinis susirinkimas. Pirmą kartą po apribojimų dėl pandemijos įvedimo dalis tikrųjų narių ir narių emeritų atvyko į LMA didžiąją konferencijų salę, o kiti dalyvavo susirinkime virtualiai.
LMA prezidentas Jūras Banys, pradėdamas susirinkimą, informavo dėl balsavimo tvarkos. Toliau priminė susirinkusiems, kad LR Seime buvo išklausyta LMA 2019 m. veiklos ataskaita. Prezidentas pažymėjo, kad įvedus karantiną Akademijos veikla nenutrūko. Pavyzdžiui, LMA iniciatyva buvo suformuota COVID-19 komisija, kurios nariai Akademijos svetainėje nuolat dalijosi aktualia informacija apie pandemijos eigą, jos epidemiologiją, pasaulyje atliekamus viruso tyrimus kuriant vakciną ir antivirusinius preparatus. Į šalies mokslininkų patarimus atsižvelgė ir LR Vyriausybė, o matematikų sukurti viruso plitimo modeliai gana neblogai atitiko tikrovę. Taip pat Akademijoje buvo organizuota konferencija, skirta vėžio gydymo profilaktikai, atidarytos Europos paveldo dienos. Įvyko ir tradicinis Mokslo festivalis „Erdvėlaivis Žemė”.


Lietuvos mokslų akademijos prezidentas akad. Jūras Banys.

Išklausius LMA prezidento įžangos žodį, buvo pagerbti akademikai, LMA atminimo medaliu apdovanoti: Leonardas Sauka (virtualiai), Romualdas Grigas (virtualiai), Giedrius Uždavinys, Vytautas Jonas Sirvydis, Kazimieras Ragulskis, Adolfas Laimutis Telksnys, o Eugenijus Jovaiša dar pasveikintas ir jubiliejaus proga. Jubiliejinių sukakčių proga taip pat pasveikinti akademikai Vytautas Konstantinas Sirvydis, Vladas Žulkus (virtualiai), Raimundas Šiaučiūnas, Aivaras Kareiva, Aleksandras Laucevičius (virtualiai), Evaldas Nekrašas (virtualiai), Vytautas Nekrošius, ir Rūta Janonienė (virtualiai).
Pagal darbotvarkę įvyko 2019 metų LMA vardinių premijų konkursų laureatų apdovanojimai. Albino Rimkos (ekonomika) premija už monografiją „Konkurencingumo kūrimas ir stiprinimas pašto paslaugų sektoriuje: Lietuvos atvejis“ / Competitiveness Creation and Maintenance in Postal Services Industry: Lithuanian Case Study apdovanoti Kauno technologijos universiteto (KTU) mokslininkai prof. dr. Vaida Pilinkienė, dr. Vilma Deltuvaitė, doc. dr. Asta Daunorienė ir prof. dr. Vaidas Gaidelys. Simono Daukanto (istorija) premija už darbų ciklą „Lietuvos ir kitų Baltijos šalių diplomatijos istorijos tyrimai“ apdovanotas Vilniaus universiteto (VU) profesorius dr. Zenonas Butkus. Juozo Dalinkevičiaus (geomokslai) premija už darbų ciklą „Lietuvos ir kitų kraštų prekambro moksliniai geologiniai tyrimai geologinio kartografavimo būdu ir kartografavimo metodikos diegimas Vilniaus universitete“ apdovanotas akademikas prof. dr. Gediminas Motuza Matuzevičius. Vlado Lašo (medicina) premija už darbų ciklą „Opinis kolitas ir Krono liga – civilizacijos sąlygotos ligos (fundamentalūs ir klinikiniai aspektai)“ įvertintas Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) Virškinimo sistemos tyrimų instituto vadovas akademikas prof. habil. dr. Limas Kupčinskas. Pranciškaus Šivickio (biologija) premiją skirta Gamtos tyrimų centro Ekologijos instituto P. B. Šivickio parazitologijos laboratorijos vadovui akad. Gediminui Valkiūnui už monografiją Avian malaria parasites and other haemosporidia („Paukščių maliariniai parazitai ir kitos hemosporidijos“), jam laureato pažymėjimas buvo įteiktas renginyje rugsėjo 15 d., kai minėtas jo mokytojo akad. Vytauto Kontrimavičiaus (1930–2016) 90-metis. LMA vardinių premijų laureatai prof. dr. V. Pilinkienė, prof. dr. Z. Butkus, akad. G. Motuza Matuzevičius ir akad. L. Kupčinskas trumpai papasakojo apie atliktus darbus.


Akademikas Limas Kupčinskas.

2019 metų Teodoro Grotuso stipendijos pažymėjimą Fizinių ir technologijos mokslų centro doktorantui Simonui Ramanavičiui iškilmingai įteikė LMA T. Grotuso fondo pirmininkas akad. A. Kareiva. LMA viceprezidentas Z. Dabkevičius paskelbė LMA prezidiumo nutarimą dėl 2020-2021 metų LMA Jaunųjų mokslininkų stipendijų konkurso laimėtojų. LMA prezidentas J. Banys aidint plojimams jiems iškilmingai teikė stipendijų pažymėjimus. LMA Jaunųjų mokslininkų stipendijos humanitarinių ir socialinių mokslų srityse skirtos VU asistentėms dr. Ernestai Kazakėnaitei ir dr. Laurai Vilkaitei-Lozdienei (virtualiai), taip pat KTU kviestinei docentei dr. Inetai Žičkutei. Fizinių, biomedicinos, technologijos ir žemės ūkio mokslųsrityse LMA Jaunųjų mokslininkų stipendijas pelnė dr. Karolina Barčauskaitė iš Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro, dr. Jevgenijus Chmeliovas iš VU, dr. Tadas Dambrauskas iš KTU, Gamtos tyrimų centro mokslo darbuotojas dr. Mikas Ilgūnas (virtualiai), dr. Kristina Kondrotienė iš LSMU (virtualiai), VU mokslo darbuotojas dr. Aleksejus Kononovičius (virtualiai), dr. Tomas Makaras iš Gamtos tyrimų centro, dr. Adas Marčiulynas iš Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro, dr. Sima Rekštytė (virtualiai) ir dr. Marijonas Tutkus iš VU (virtualiai), dr. Arvydas Rimkus ir dr. Vidas Žuraulis iš Vilniaus Gedimino technikos universiteto, dabar keičiančio vardą viešojoje komunikacijoje į Vilnius Tech.
Kita susirinkimo dalis – kandidatų į LMA užsienio narius pristatymas ir rinkimai. Humanitarinių ir socialinių mokslų skyriaus pirmininkas Domas Kaunas pristatė 2013 metų Nobelio ekonomikos premijos laureatą prof. Robertą J. Šilerį (Robert James Shiller, JAV, ekonomika). Šis žymus mokslininkas bendradarbiauja su Lietuvos banku, yra vadinamas Lietuvos ekonominio skatinimo puoselėtoju, o 2020 metais apdovanotas ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Komandoro kryžiumi.
Technikos mokslų skyriaus pirmininkas Gintautas Žintelis pristatė prof. Czinde Cao (Jinde Cao, Kinijos LR, inžinerija, informacinės technologijos, matematika). Tai žinomas pasaulyje neuronų tinklų ir neurodinaminių sistemų tyrėjas, jau daugiau kaip dešimt metų bendradarbiaujantis su Lietuvos mokslininkais, finansuojantis jų vizitus į Kiniją, padedantis organizuoti tarptautines konferencijas.

Atvirai balsuojant abi kandidatų pavardės vieningai įrašytos į slapto balsavimo biuletenį. Po to LMA tikrieji nariai, atvykę į susirinkimą, balsavo gavę spausdintus slapto balsavimo biuletenius, o balsuojantiems nuotoliniu būdu išsiųstos elektroninio slapto balsavimo instrukcijos. Elektroninio balsavimo rezultatai ir LMA narių visuotinio susirinkimo nutarimas dėl LMA užsienio narių pagal balsų skaičiavimo pirmininko pranešimą paskelbtas pasibaigus sesijai. Prof. Robertas Šileris ir prof. Czinde Cao išrinkti LMA užsienio nariais.
Susirinkimo dalyviai išklausė kviesto pranešėjo – Nacionalinio kibernetinio saugumo centro vadovo dr. Ryčio Rainio – apžvalgą „Kibernetinis saugumas Lietuvoje: vertinimas ir mokslinių tyrimų svarba“. Jis jau 15 metų sėkmingai dirba šioje srityje, tad dr. R. Rainio įžvalgos yra labai vertingos. Pranešime konstatuota, kad kibernetinio saugumo incidentų skaičius Lietuvoje auga. Didėja ir asmenų bei organizacijų nuostoliai dėl plintančių virusų, netikrų prekyviečių, melagingų laiškų. Net 63 proc. lietuviškų interneto svetainių yra nesaugios. Tačiau apskirtai e. Lietuvos reitingai pasaulyje gana aukšti, ypač pagal kibernetinio saugumo indeksą (IV vieta). Iš dalies ir dėl to, kad prie Krašto apsaugos ministerijos veikiantis Nacionalinis kibernetinio saugumo centras (https://www.nksc.lt/) aktyviai užkardo potencialias rizikas, o palyginti neseniai įkurtas mokslinių tyrimų ir plėtros skyrius Kaune sėkmingai atskleidžia Kinijoje pagamintų vaizdo stebėjimo kamerų arba Rusijos Federacijoje pagamintų ir Lietuvoje platinamų Wi-Fi maršrutizatorių saugumo spragas. Savo aukštą kvalifikaciją įrodę centro specialistai ketina vykdyti bendrus projektus su JAV ir kitomis valstybėmis, nes kibernetinio saugumo problema tik aštrės. Pranešimo pabaigoje dr. R. Rainys teigė manantis, kad mūsų šaliai praverstų nepriklausoma institucija – Skaitmeninės kompetencijos centras. Tai galėtų būti privataus verslo ir mokslininkų projektas, nes tokių kompetencijų akivaizdžiai trūksta.


Nacionalinio kibernetinio saugumo centro vadovas dr. Ryčtis Rainys.

Po gana aktyvios klausimų ir atsakymų sesijos LMA prezidentas priminė, kad LMA prezidiumas taip pat pripažįsta problemos svarbą ir 2020-09-01 yra priėmęs rezoliuciją „Dėl valstybės informatikos struktūros vystymo“.
Siekiant papildyti LMA tikrųjų narių gretas, kitų metų pradžioje bus skelbiami naujų narių rinkimai. MA prezidentas J. Banys informavo susirinkusius apie esamas laisvas vietas ir dabartinį LMA tikrųjų narių skaičių LMA mokslų skyriuose. Lietuvos mokslų akademijos prezidiumas nutarė, remiantis LMA mokslų skyrių siūlymais, paskirstyti LMA tikrųjų narių laisvas vietas pagal šias specialybes ir siūlyti tvirtinti LMA narių visuotiniam susirinkimui: Humanitarinių ir socialinių mokslų skyriuje po vieną vietą skirta archeologijai, istorijai, lietuvių literatūrai, menotyrai ir sociologijai; Matematikos, fizikos ir chemijos mokslų skyriuje – po vieną chemijai ir fizikai, o matematikai – 2 vietos; Biologijos, medicinos ir geomokslų skyriuje po vieną vietą skiriama biochemijai, fundamentinei medicinai, klimatologijai ir zoologijai; Žemės ūkio ir miškų mokslų skyriuje taip pat po vieną vietą agronomijai (agrobiologijai), maisto technologijoms, miškotyrai ir veterinarijai. Technikos mokslų skyriuje po vieną vietą skiriama elektronikai, informatikai, energetikai, mechanikai, medžiagų inžinerijai.
Bendru sutarimu buvo patvirtintas LMA prezidiumo siūlymas narių visuotiniam susirinkimui dėl LMA tikrųjų narių laisvų vietų pagal specialybes tvirtinimo. LMA tikrųjų narių rinkimų datos bus nustatytos kitame LMA narių visuotiniame susirinkime, kuris numatytas gruodžio 15 d. Informuota, kad LMA prezidiumas netrukus skelbs LMA Jaunosios akademijos narių rinkimus. LMA prezidentas padėkojo visiems atvykusiems ir virtualiai buvusiems už dalyvavimą ir paskelbė sesiją baigta.

Dr. Rolandas Maskoliūnas, LMA vyriaus. specialistas ryšiams su visuomene,
dr. Andrius Bernotas, LMA Organizacinio skyriaus vadovas

GALERIJA