• LIT
  • Konkursai
Atgal

2019 m. Lietuvos Respublikos Prezidentų vardinių stipendijų konkursas

Skelbiamas Lietuvos Respublikos Prezidentų Antano Smetonos, Aleksandro Stulginskio, Kazio Griniaus, Jono Žemaičio ir Algirdo Brazausko (toliau – LR Prezidentų) vardinių stipendijų konkursas. LR Prezidentų vardinės stipendijos skiriamos talentingiems, ypač pasižymintiems studijose, mokslinėje ir (arba) meninėje veikloje valstybinių ir nevalstybinių aukštųjų mokyklų pirmosios, antrosios studijų pakopų ir vientisųjų studijų studentams.

Iš viso skiriama 30 LR Prezidentų vardinių stipendijų. Į jas gali pretenduoti visų aukštųjų mokyklų (valstybinių ir nevalstybinių) studentai, studijuojantys valstybės finansuojamose ir valstybės nefinansuojamose vietose. Kandidatus stipendijoms atrenka aukštosios mokyklos. Atrinkti kandidatai patys pildo ir teikia paraišką elektroninėje paraiškų teikimo sistemoje. Paraiškos priimamos 2019 m. balandžio 3 d. – gegužės 1 d. 16 val.

Su konkurso nuostatais ir reglamentu galite susipažinti http://www.lma.lt/lr-prezidentu-vardines-stipendijos

PARAIŠKŲ TEIKIMO EIGA:
1. Konkurso dalyvis turi užpildyti laukelius „Vardas“, „Pavardė“, „Telefono numeris“, „Aukštoji mokykla“ ir kitus arba pasirinkti atsakymą iš pateiktų variantų.  
2. Konkurso dalyvis, teikiantis paraišką Antano Smetonos menų studijų krypčių grupės stipendijai gauti, turi atsisiųsti ir užpildyti paraiškos formą „Meninės ir visuomeninės veiklos duomenys“.
3. Konkurso dalyvis, teikiantis paraišką visoms kitoms stipendijoms gauti, turi atsisiųsti ir užpildyti paraiškos formą „Mokslinės ir visuomeninės veiklos duomenys“.
4. Konkurso dalyvis nurodytoje vietoje turi prisegti užpildytą paraiškos formą ir kitus susijusius dokumentus PDF formatu.
5. Prieš pateikiant paraišką rekomenduojama patikrinti nurodytą informaciją, prisegtus priedus (spausti „Peržiūrėti užpildytus duomenis“).
6. Pateikus paraišką į konkurso dalyvio nurodytą elektroninį paštą išsiunčiami prisijungimo duomenys. Su jais prisijungęs prie elektroninės sistemos, konkurso dalyvis galės peržiūrėti, atnaujinti paraišką iki paraiškų teikimo termino pabaigos.

Kilus klausimams prašome kreiptis į  Silvą Aukštinaitienę, tel. (8 5)  261 3697, 8 684  69 349, el. p. s.aukstinaitiene@lma.lt