Veikla

Atgal

LMA veiklos ataskaita

Lietuvos mokslų akademija (LMA) yra žymiausius Lietuvos ir savo veikla su Lietuva susijusius užsienio mokslininkus jungianti valstybės biudžetinė įstaiga, kurios savininkė yra valstybė.
Mokslų akademijos misija - sutelkus iškilius mokslininkus, inicijuoti veiklas, kurios stiprintų Lietuvos gerovę, prisidėtų prie mokslo, socialinės, kultūrinės ir ekonominės krašto plėtros. Įgyvendindama savo misiją, LMA siekia šių svarbiausių strateginių tikslų:
1. nuosekliai skatinti aukštą mokslinių tyrimų ir studijų lygį, ypač daug dėmesio skiriant svarbiau - šiems Lietuvos mokslo, kultūros, kalbos, ūkio ir socialinės pažangos klausimams atsižvelgiant į pasaulio mokslo tendencijas;
2. ugdyti visuomenės kritinį mokslinį mąstymą;
3. puoselėti mokslo ir akademinę laisvę, mokslinių tyrimų etiką.
Penki Mokslų akademijoje veikiantys mokslų skyriai, jų nariai įgyvendina šią misiją pasitelkdami savo mokslinę, taikomąją ir praktinę kompetenciją. Pagal LMA statuto 9 p. Lietuvos mokslų akademija kiekvienais metais ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo kalendorinių metų pabaigos teikia Seimui, mokslo bendruomenei ir visuomenei savo veiklos ataskaitą.

Lietuvos mokslų akademijos 2023 metų veiklos ataskaita

Lietuvos mokslų akademijos 2022 metų veiklos ataskaita

Lietuvos mokslų akademijos 2021 metų veiklos ataskaita

Lietuvos mokslų akademijos 2020 metų veiklos ataskaita

Lietuvos mokslų akademijos 2019 metų veiklos ataskaita

Lietuvos mokslų akademijos 2018 metų veiklos ataskaita

Lietuvos mokslų akademijos 2017 metų veiklos ataskaita

Lietuvos mokslų akademijos 2016 metų veiklos ataskaita

Lietuvos mokslų akademijos 2015 metų veiklos ataskaita

Lietuvos mokslų akademijos 2014 metų veiklos ataskaita

Lietuvos mokslų akademijos 2013 metų veiklos ataskaita

Lietuvos mokslų akademijos 2012 metų veiklos ataskaita

Lietuvos mokslų akademijos 2011 metų veiklos ataskaita