Dokumentai

Atgal

Reikalavimai renkamiems nariams

PRITARTA Lietuvos mokslų akademijos visuotinio narių susirinkimo 2012-03-27 nutarimu Nr. 2

Kandidatams į laisvas Lietuvos mokslų akademijos tikrųjų narių vietas keliami reikalavimai ir vertinimo kriterijai

1) profesoriaus arba vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigos (menininkams netaikoma);

2) mokslinio pripažinimo lygis:

• monografijos* ir/arba kolektyvinių monografijų dalys*, specializuoti žinynai*
• moksliniai straipsniai* (jei yra, jų sąraše išskirti Thomson Reuters Web of Science duomenų bazės leidinius su citavimo rodikliu),
• kviestiniai konferencijų pranešimai*,
• mokslo premijos*,
• kandidato mokslo darbų citavimo parametrai**,
• patentai**,
• dalyvavimas kuriant inovatyvius produktus**;

3) sukurta mokslinė mokykla arba esantys akivaizdūs jos brandos požymiai (parengtų mokslo daktarų skaičius, dalyvavimas vykdant mokslo programas ir projektus);

4) mokslo organizacinė veikla ir mokslo žinių sklaida (indėlis į mokslinių tyrimų infrastruktūros kūrimą, dalyvavimas konferencijų organizacinių komitetų, mokslo žurnalų redakcinių kolegijų darbe, mokslo populiarinimo straipsniai, viešos paskaitos);

5) žinomumas ir autoritetingumas visuomenėje bei mokslo bendruomenėje (narystė užsienio šalių nacionalinėse mokslų akademijose ir mokslo draugijose, tarptautinėse mokslo organizacijose; tarptautinį pripažinimą liudijanti informacija; garbės vardai; valstybės apdovanojimai ir kita);

6) numatomas kandidato įnašas vykdant Lietuvos mokslų akademijos misiją.

* duomenys, patvirtinantys mokslinį aktyvumą ir per pastaruosius dešimt metų, privalomi visiems pretendentams

** reikalavimai, kurie gali būti netaikomi humanitarinių ir socialinių mokslų sričių kandidatams