• LIT
  • Lietuvos mokslo premijos
Atgal

Lietuvos mokslo premijos

BENDRA INFORMACIJA

Premijos skiriamos kasmet mokslininkams už Lietuvai reikšmingus fundamentinius ir taikomuosius mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros darbus su Lietuvos mokslo ir studijų institucijų prieskyra.
 
Kasmet skiriamos ne daugiau kaip 7 premijos:
- humanitarinių mokslų srityje skiriama 1 premija,
- socialinių mokslų srityje – 1 premija,
- gamtos mokslų srityje – 2 premijos,
- medicinos ir sveikatos mokslų srityje ir žemės ūkio mokslų srityje – 2 premijos,
- technologijos mokslų srityje – 1 premija.
 
Premija yra 780 bazinių socialinių išmokų dydžių.
 
Premijas konkurso tvarka skiria Lietuvos mokslo premijų komisija.
 
Premijai gali būti siūlomi ne anksčiau nei per pastaruosius 15 metų atlikti darbai, kuriuose išnagrinėta aktuali mokslo problema ir kurių tyrimų rezultatai iš esmės paskatino tolesnę mokslo krypties raidą ir (ar) labai prisidėjo prie Lietuvos konkurencingumo didinimo kuriant ir (ar) diegiant naujausias technologijas.
 
Darbai turi būti paskelbti Lietuvos ir (ar) užsienio spaudoje ne vėliau kaip prieš metus iki dokumentų premijai gauti pateikimo komisijai dienos.

AKTUALŪS DOKUMENTAI (NUOSTATAI, KOMISIJA)