Veikla

Atgal

ES SF parama LMA

Lietuvos mokslų akademija 2013–2023 m. kartu su partneriais vykdė ES struktūrinių fondų remiamus projektus.

Projekto pavadinimas

Nacionalinės mokslo populiarinimo sistemos plėtra ir Įgyvendinimas

Projekto kodas

09.3.3.-ESFA-V-711-02-0001

Projekto tikslas

Plėtoti mokslo populiarinimo sistemą, formuojant mokslo populiarinimo tradicijas ir kuriant naujas modernias priemones. Tai tęstinis, nuo 2011 m. vykdomas projektas, kuriuo siekiama Lietuvoje turėti ilgalaikę, koordinuotą ir efektyviai veikiančią mokslo populiarinimo sistemą

Projekto vykdytojas ir partneriai

Projekto vykdytojas – Lietuvos mokslų akademija;  VšĮ „Kino pavasaris“VšĮ „Mokslas ir inovacijos visuomenei“,  Baltijos pažangių technologijų institutas, Klaipėdos universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, Vilniaus universitetas, Vilniaus Gedimino technikos universitetas

Projekto trukmė

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia: 2016 03 01, pabaiga: 2023 07 31 d.

Projekto vertė

 2 507 526,21 Eur

 

Plačiau

 

Projekto pavadinimas

Periodinių mokslo leidinių leidyba ir jos koordinavimas

Projekto kodas

09.3.3.-ESFA-V-711-01-0004

Projekto tikslas

Siekiant stiprinti mokslininkų ir kitų tyrėjų kompetencijas viešinti ir skleisti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros rezultatus Lietuvoje ir už jos ribų, leidžiant periodinius mokslo leidinius.

Projekto vykdytojas ir partneriai

Projekto vykdytojas – Lietuvos mokslų akademija; partneriai – Klaipėdos universitetas, Kauno technologijos universitetas, Mykolo Romerio universitetas, Vilniaus universitetas, VDU Švietimo akademija (buvę Lietuvos edukologijos ir Vytauto Didžiojo universitetai), Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Gamtos tyrimų centras, Lietuvos muzikos ir teatro akademija, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Lietuvių katalikų mokslo akademijaŠiaulių universitetas ir Vilniaus Gedimino technikos universitetas

Projekto trukmė

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia: 2016 03 01, pabaiga: 2022 07 31 d.

Projekto vertė

2 190 427,99 Eur

 

Plačiau

 

Projekto pavadinimas

Tyrėjų kompetencijų stiprinimas rengiant projektų paraiškas

Projekto kodas

09.3.3.-ESFA-V-711-04-0003

Projekto tikslas

Stiprinti mokslininkų ir kitų tyrėjų gebėjimus rengiant mokslinių tyrimų projektų paraiškas

Projekto vykdytojas ir partneriai

Projekto vykdytojas – Lietuvos mokslo taryba; partneris – Lietuvos mokslų akademija

Projekto trukmė

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia: 2019 03 01, pabaiga: 2021 03 30 d.

Projekto vertė

 1 447 806,85 Eur

 

Plačiau

 

Projekto pavadinimas

Nacionalinės mokslo populiarinimo priemonių sistemos sukūrimas ir įgyvendinimas

Projekto kodas

VP1-3.2-ŠMM-02-V-02-003

Projekto tikslas

Populiarinti mokslą visuomenėje, skatinti tyrėjų ir visuomenės dialogą. Projekto metu surengta 10  mokslo festivalių Erdvėlaivis žemė, šventes, kuriant vaikams ir jaunimui skirtas mokslo populiarinimo programas bei audiovizualines priemones bus siekiama sukurti ir išbandyti mokslo bei technologijų populiarinimo visuomenėje sistemas. Taip pat bus ugdomi mokslininkų komunikacijos visuomenei įgūdžiai.

Projekto vykdytojas ir partneriai

Projekto vykdytojas – Lietuvos mokslų akademija kartu su projekto partneriais: Vilniaus universitetu, Kauno technologijos universitetu, Vytauto Didžiojo universitetu, Mykolo Romerio universitetu, Šiaulių universitetu, Viešąja įstaiga „Kino pavasaris“, Viešąja įstaiga „Mokslas ir inovacijos visuomenei“, Lietuvos moksleivių sąjunga, Lietuvių katalikų mokslo akademija.

Projekto trukmė

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia: 2011 07 29, pabaiga: 2015 09 30 d.

Projekto vertė

1.498.915,47 Eur

 

Projekto pavadinimas

Periodinių mokslo leidinių leidyba

Projekto kodas

VP1-3.2-ŠMM-02-V-02-002

Projekto tikslas

Skatinti mokslo rezultatų sklaidą Lietuvoje ir už jos ribų, pasitelkiant mokslo periodikos leidybą

Projekto vykdytojas ir partneriai

Vykdytojas – Lietuvos mokslų akademija; partneriai –  Gamtos tyrimų centras, Klaipėdos universitetas, Kauno technologijos universitetas, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Lietuvos sporto universitetas, Lietuvos katalikų mokslo akademija, Mykolo Romerio universitetas, Lietuvos viešojo administravimo lavinimo institucijų asociacija, Lietuvos edukologijos universitetas, Lietuvos muzikos ir teatro akademija, Šiaulių universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Vilniaus universitetas.

Projekto trukmė

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia: 2010 12 01, pabaiga: 2014 08 31 d.

Projekto vertė

1.217.914,97 Eur

 

Projekto pavadinimas

Fizinių ir technologijos mokslų centro ir Lietuvos mokslų akademijos veiklos stiprinimas

Projekto kodas

VP1-3.1-ŠMM-05-K-02-016

Projekto tikslas

Stiprinti Fizinių ir technologijos mokslų centro (FTMC) ir Lietuvos mokslų akademijos (LMA) veiklą. 

Projekto vykdytojas ir partneriai

Vykdytojas – Valstybinis mokslinių tyrimų instituto Fizinių ir technologijos mokslų centras; partneris – Lietuvos mokslų akademija. 

Projekto trukmė

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia: 2012 07 24, pabaiga: 2014 07 24 d.

Projekto vertė

1.500.000,00 Lt

 

Plačiau

 

Projekto pavadinimas

Integruoto mokslo, studijų ir verslo centro (slėnio) „Nemunas“ programos įgyvendinimas, stiprinant partnerystę ir institucijų veiklą

Projekto kodas

VP1-3.1-ŠMM-05-K-02-018

Projekto tikslas

Įgyvendinti Asociacijos "Slėnis Nemunas" plėtros programą, pasitelkiant Lietuvos mokslų akademijos partnerystę bei stiprinant jos veiklą.

Projekto vykdytojas ir partneriai

Vykdytojas – Asociacija „Slėnis Nemunas“; partneris – Lietuvos mokslų akademija

Projekto trukmė

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia: 2012 12 31 d., pabaiga: 2015 01 31 d.

Projekto vertė

1.461.230,50 Lt

 

Plačiau

 

Projekto pavadinimas

Lyčių lygybės moksle skatinimas (LYMOS)

Projekto kodas

VP1-3.2-ŠMM-02-V-02-001

Projekto tikslas

Sukurti struktūrinius pagrindus lyčių lygybės principams Lietuvos mokslo sistemoje įgyvendinti, siekiant didinti mokslininkių skaičių aukščiausiuose akademiniuose bei mokslo ir studijų valdymo lygmenyse, fizinių ir technologinių mokslų srityse. 

Projekto vykdytojas ir partneriai

Vykdytojas – Lietuvos mokslų akademija; partneriai - Lietuvos mokslo taryba, „BASNET Forumas“  ir Lietuvos studentų atstovybių sąjunga

Projekto trukmė

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia: 2011 01 27, pabaiga: 2013 01 27 d.

Projekto vertė

2 000 057,00 Lt 

 

Plačiau

 

Projekto pavadinimas

Lietuvos mokslo ir studijų organizacijų tematinių tinklų plėtra ir tyrėjų kompetencijų ugdymas

Projekto kodas

VP1-3.1-ŠMM-05-K-02-007

Projekto tikslas

Sustiprinti asociacijos „Santaros slėnis“ ir partnerių, vietinio ir tarptautinio bendradarbiavimo ryšius; sustiprinti asociacijos „Santaros slėnis“ ir partnerių, vidinę institucijų struktūrą ir kompetencijas  bei optimizuoti mokslo tyrimų kryptis. 

Projekto vykdytojas ir partneriai

Vykdytojas – Asociacija „Santaros slėnis“; partneris – Lietuvos mokslų akademija

Projekto trukmė

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia: 2013 01 29, pabaiga: 2015 07 31 d. 

Projekto vertė

1.300.285,00 Lt

 

Plačiau

ES struktūrinių fondų paramos projektų valdymo grupė