Veikla

  • LIT
  • Veikla
  • Skyriaus „Mokslininkų rūmai“ veikla
Atgal

Skyriaus „Mokslininkų rūmai“ veikla

Skyrius „Mokslininkų rūmai“ yra Lietuvos mokslų akademijos padalinys, organizuojantis mokslo, meno ir kultūros renginius plačiajai visuomenei. Skyriaus tikslas – populiarinti mokslą ir kultūrą visuomenėje, skatinti visuomenės ir tyrėjų dialogą. Skyrius siekia didinti LMA veiklos žinomumą, skaidrumą ir atsiskaitymą visuomenei, telkia mokslo bendruomenę mokslo ir kultūros populiarinimo veiklai, prisideda prie mokslininko karjeros prestižo kėlimo, mokslo, kultūros plėtros. Skyrius suteikia galimybę visuomenei apie mokslo pasiekimus bei tendencijas atskirose srityse sužinoti kuo daugiau. Populiarinant mokslą, skleidžiamos moksliškai pažangios idėjos jomis besidominčiai visuomenės daliai, rūpinamasi mokslo žinių sklaida įvairioms visuomenės grupėms. Savo renginiais skyrius dalyvauja intelektualiai ugdant Lietuvos visuomenę, siekia mokslo visuomenės bendravimo per mokslo ir kultūros populiarinimą.

Siekiant didinti mokslininko profesijos patrauklumą, daug dėmesio skiriama jaunosios kartos ugdymui. Organizuojamas tęstinis renginių ciklas „Mokslo žinių dienos“. Vilniaus miesto moksleiviai ir gimnazistai turi galimybę susitikti su ryškiomis mokslininkų asmenybėmis ir pasiklausyti jų paskaitų: informatikos, medicinos, biologijos, chemijos, fizikos, psichologijos temomis. Akademikai ne tik skaito paskaitas, bet ir pasakoja moksleiviams apie mokslininko profesiją, kaip ją pasirinkti, kur studijuoti, kaip pasirengti egzaminams, dalyvaujama „Karjeros savaitės“ renginiuose. Moksleiviams nuolat  organizuojamos ekskursijos į VU Lazerinių tyrimų centrą, į Saugomų teritorijų nacionalinį lankytojų centrą, Energetikos ir technikos muziejų ir kt.

Skyrius ,,Mokslininkų rūmai“ siekia padidinti visuomenės domėjimąsi mokslu ir kultūra, sukurti teigiamas emocijas, mokslo ir kultūros pasiekimus pateikti pozityviai. Todėl organizuojami renginiai plačiajai visuomenei: pokalbiai aktualiomis gyvenimo temomis, naujų knygų sutiktuvės ir aptarimai, mokslininkų ir visuomenei nusipelniusių žmonių jubiliejiniai ir atminimo vakarai. Surengti tęstiniai renginių ciklo vakarai: „Įžymių žmonių portretai“, „Profesorius ir jo mokykla“, „Mokslas visuomenei“, Įžymiuosius mokslininkus prisimenant“ ir kiti. Periodiškai vyksta įvairių mokslo institucijų veiklą atspindintys renginiai, pristatomi naujausi tiksliųjų bei humanitarinių mokslo sričių laimėjimai.
Tradiciškai Vilniaus visuomenei ir Lietuvos mokslų akademijos bendruomenei rengiami Vasario 16-osios, Kovo 11-osios, Motinos dienos paminėjimai, organizuojami Kalėdiniai ir Naujametiniai koncertai.

Dėl pandemijos , renginiams persikėlus į virtualią erdvę, organizuojamos nuotolinės paskaitos respublikos moksleiviams ir besidomintiems mokslo naujienomis plačiosios visuomenės atstovams.

Skyrius „Mokslininkų rūmai“ – tai grandis, jungianti mokslo bei kultūros žmones su plačiąja visuomene, ieškanti naujų kelių, aktualizuojant mokslo ir mokslininko vaidmenį šiandieniniame gyvenime.

2023 m. LMA skyriaus „Mokslininkų rūmai“ veiklos ataskaita 

************************************************
2024 m. LMA skyriaus „Mokslininkų rūmai“ pirmo pusmečio renginių planas

Sausio mėn. renginių planas 

Vasario mėn. renginių planas

Kovo mėn. renginių planas

Balandžio mėn. renginių planas

Gegužės mėn. renginių planas

*************************************************

Skyriaus „Mokslininkų rūmai“ vadovė Aldona Daučiūnienė
a.dauciuniene@lma.lt, +370 614 05 086301

Vyriaus. specialistė Diana Lekevičienė
d.lekeviciene@lma.lt, +370 607 17 675