Apie LMA

Atgal

LMA fondai

   LMA kartu su Teodoro Grotuso fondu yra įsteigusi T. Grotuso premiją, medalį ir stipendiją. Teodoro Grotuso tikslas – atgaivinti žymaus mokslininko atminimą, populiarinti jo mokslinį palikimą, skatinti aukštųjų mokyklų studentus chemikus.
Teodoro Grotuso fondo nuostatai 

 

   LMA yra įsteigusi Lietuvos mokslų akademijos mokslinių tyrimų ir tarptautinio bendradarbiavimo fondą. Jo tikslas – labdaros ir paramos teikimas Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo, Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos fondų įstatymo nustatyta tvarka fiziniams ir juridiniams asmenims moksliniams tyrimams ir tarptautiniam bendradarbiavimui plėtoti.